logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Balagué i Mola, Núria

Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
108
Correu electrònic:
Telèfon:
934035781

Subdirectora del Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora associada de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Doctora en Documentació per la Universitat de Barcelona. Llicenciada en filologia hispànica i en filologia romànica i diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona. Màster en gestió universitària per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva docència i recerca es desenvolupa en l'àmbit de la planificació i gestió de biblioteques universitàries i en els camps de l’avaluació i gestió de la qualitat en els sistemes i unitats d’informació.

Línia de recerca: avaluació i gestió de la qualitat en els sistemes i unitats d’informació, biblioteques universitàries.

Publicacions
2019
Article de revista
Balagué, Núria. (2019). Fem-nos conèixer [Ressenya de LeMire, Sarah; Graves, Stephanie J.; Farrell, Shannon L.; Mastel, Kristen L. (2018). Outreach and engagement. SPEC Kit 361. Washington, DC: Association of Research Libraries].. Blok de BiD. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/fem-nos-coneixer  
Balagué, Núria; García-Reche, Gregorio; Jarillo, Sebastián. (2019). Directrices y estándares de calidad. Propuesta de indicadores para las bibliotecas de REBIUN. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. núm. 117, 142-153. Recuperado de https://www.aab.es/app/download/32158327/Bibliotecas-Bolet%C3%ADn-117+-+142-153.pdf  
Llibre
Balagué,Núria; García-Reche, Gregorio; Jarillo, Sebastián. (2019). Directrices y estándares de calidad. Propuesta de indicadores para las bibliotecas de REBIUN. REBIUN. p. 1-16. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.11967/320  
Presentació comunicació
Rey-Martín, C.; Rodriguez-Parada, C.; Balagué-Mola, N. (2019). Comunicar la visión y la misión a través del web: estado de la cuestión en las bibliotecas de las 49 universidades públicas españolas. EDICIC 2019. Barcelona. ESP.
Balagué, N.; Saarti, J. (2019). Comparing the Risk Management Approaches at two European Academic Libraries. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. QQML 2019. 28-31 Maig, 2019.
2018
Article de revista
Balagué, Núria. (2018). La família Fon de Beseit. Imatges de tres generacions.. Beseit. Quadern d'Història i Cultura. núm. 9, 9-18.
Comunicació a congrés
Balagué, Núria; Saarti, Jarmo. (2018). Enhancing the Quality of the Library Processes -Benchmarking Workplace Information Literacy and Numeracy Practices and Communication Tools in Two European University Libraries.. Springer Nature. p. 40-49.
2017
Article de revista
Balagué, Núria. (2017). Académicos y bibliotecarios: muchos encuentros y algunos desencuentros.. Anuario ThinkEPI. vol. 11, 70-71. DOI: 10.3145/thinkepi.2017.08  
Balagué, Núria. (2017). Visión de la biblioteca universitaria en 2033.. Anuario ThinkEPI. vol. 11, 150-151. DOI: 10.3145/thinkepi.2017.26  
2016
Article de revista
Balagué, Núria. (2016). Gregorio Gil: apunts per una biografia.. Beseit. Quadern d'Història i Cultura. núm. 7, 6-13.
Balagué, Núria. (2016). Acadèmics i bibliotecaris: moltes avinences i algunes desavinences.[Ressenya de Bridging the Librarian Faculty Gap in the Academic Library. 2015].. Blok de BiD. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/academics-i-bibliotecaris-moltes-avinences-i-algunes-desavinences  
Balagué, Núria. (2016). Vint-i-cinc anys de Biblioteca informacions.. Biblioteca informacions. núm. 49. Recuperado de http://blogs.uab.cat/bibliotecainformacions/2016/06/02/vint-i-cinc-anys-de-biblioteca-informacionsbalague-nuria/  
Balagué, Núria; Düren, Petra; Saarti, Jarmo. (2016). Comparing the knowledge management practices in selected European higher education libraries.. Library Management. vol. 37, núm. 4/5, 182-194. DOI: 10.1108/LM‐12‐2015‐0068  
Balagué, Núria. (2016). Una visió de la biblioteca universitària el 2033. [Ressenya de Strategic Thinking and Design Initiative: Extended and Updated Report (2016). Washington: Association of Research Libraries].. Blok de BiD. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/una-visio-de-la-biblioteca-universitaria-el-2033  
Comunicació a congrés
Balagué, Núria; Carbonell, Marina. (2016). Compartint coneixements: espacio de encuentro y generación de nuevas ideas. Wolters Kluwer España. Recuperado de https://ddd.uab.cat/pub/presentacions/2016/170524/carbonell_balague_a2016.pdf  
2015
Article de revista
Balagué, Núria; Düren, Petra; Saarti, Jarmo. (2015). Benchmarking the Knowledge Management Practices in Selected European Higher Education Libraries.. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. vol. 4, núm. 2, 331-341. Recuperado de http://www.qqml.net/papers/June_2015_Issue/429QQML_Journal_2015_BalagueDurenSaarti_331-341.pdf  
2014
Article de revista
Balagué, Núria; Düren, Petra; Juntunen, Arja; Saarti, Jarmo. (2014). Quality audits as a tool for quality improvement in selected European higher education libraries.. Journal of Academic Librarianship. vol. 40, núm. 5, 529-533. DOI: 10.1016/j.acalib.2014.01.002.  
Balagué, Núria; Fitó, Neus. (2014). Actualització profesional a l'entorn universitari: la Formació al Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 32. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/BiD/article/view/279632  
Balagué, Núria; Gómez Escofet, Joan. (2014). Les biblioteques universitàries a Catalunya (2012 ‐ 2013).. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 3, 213-232. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/285718  
Llibre
Balagué, Núria; Saarti, Jarmo. (2014). Gestión de la calidad en la biblioteca. Barcelona: Editorial UOC, 2014. 150 p.. Editorial UOC. p. 1-150.
2012
Article de revista
Enric Camón Luis; Carina Rey Martí; Núria Balagué. (2012). El Suport a la recerca de les biblioteques universitàries catalanes: estat actual. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 29. ISSN/ISBN: 1575-5886. DOI: 10.1344/BiD2012.29.6  
2011
Llibre
Balagué, Núria; Saarti, Jarmo. (2011). Managing your library and its quality: the ISO 9001 way.. Chandos Publishing. p. 1-211.
2010
Article de revista
Balagué, Núria. (2010). Núvols que planen sobre la biblioteca universitària: quins són els perills i com afrontar-los. [Ressenya de Michalko, James et al. Research Libraries, Risk and Systemic Change. OCLC, 2010]. Blok de BiD. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/n%C3%BAvols-que-planen-sobre-la-biblioteca-universit%C3%A0ria-quins-s%C3%B3n-els-perills-i-com-afrontar-los  
Balagué, Núria. (2010). Escenaris del 2025 per a biblioteques universitàries del 2010: com evitar ser sorpresos per les sorpreses. [Ressenya de Staley, David J.; Malenfant, Kara J. Futures thinking for academic librarians: Higher Education in 2025. Chicago: ACRL, 2010].. Blok de BiD. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/escenaris-del-2025-biblioteques-universit%C3%A0ries-del-2010-com-evitar-ser-sorpresos-les-sorpres  
Participació comitè científic/o
Balagué, N. . (2010). II Jornadas Jornadas Universitarias de calidad y bibliotecas. Málaga. ESP. http://2jornadascalidadrebiun.blogspot.com/.
2009
Article de revista
Balagué, N. . (2009). Auditing the library's quality system. Library Management. vol. 30, núm. 4-5, 286-294. ISSN/ISBN: 0143-5124. Recuperado de http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/0150300406.pdf  
Balagué, N.; Saarti, J. . (2009). Benchmarking quality systems in two european academic libraries. Library Management. vol. 30, núm. 4-5, 227 -239. ISSN/ISBN: 0143-5124. Recuperado de http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/0150300401.pdf  
2008
Article de revista
Martínez Trujillo, D.; López Vivancos, M.; Balagué Mola, N.; Casaldàliga Riera, A. (2008). BIB21. Cap a un nou model de biblioteques al servei de les universitats públiques de Catalunya. Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 48, 64-71. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18944  
Comunicació a congrés
Álvarez, M.; Balagué, N.; Casas, C.; Comalat, M.; Ferrer, A.; Frías, A.; Rey, C.; Rodríguez, C.; Vall Casas, A. (2008). Les cartes de serveis de les biblioteques de recerca, Biblioteques públiques i Arxius catalans: un estat de la qüestió. 11es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació: experiència i innovació. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. vol. 11, p. 407-422. Recuperado de http://www.recercat.net/handle/2072/5409  
Participació comitè científic/o
Balagué, N. . (2008). I Jornadas Jornadas Universitarias de calidad y bibliotecas. Huesca. ESP. http://biblioteca.unizar.es/rebiuncalidad/.
2007
Article de revista
Balagué, N. . (2007). Consolidando la calidad en las bibliotecas universitarias: evaluaciones, sellos, diplomas y certificaciones. El Profesional de la Información. vol. 16, núm. 4, 338-342. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23485  
Pinto,M.; Balagué,N.; Anglada,L. (2007). Evaluación y calidad en las bibliotecas universitarias: experiencias españolas entre 1994-2006. Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 30, núm. 3, 364-383. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2007.v30.i3.390  
Balagué,N. (2007). A Spanish model for the quality assurance and auditing of the libraries. Signum. núm. 3. Recuperado de http://pro.tsv.fi/stks/signum/200703/2.pdf  
Balagué, N. . (2007). L'ús de la norma de qualitat ISO 9001 a les biblioteques d'institucions d'educació superior = El uso de la norma de calidad ISO 9001 en las bibliotecas de instituciones de educación superior = The use of ISO 9001 quality standard in higher education insti. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 19. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16844  
Conferència invitada
Balagué, N. . (2007). Auditing the Library's Quality System. Finnish Research Library Association. Annual Quality Seminar.. Helsinki. FIN.
Participació comitè científic/o
Balagué, N. . (2007). Library 2.0 . 31st ELAG Conference . Barcelona. ESP. http://elag2007.upf.edu/organization.htm.
2006
Llibre
Rodríguez, S.; Bravo, J.; Ribas, J.; Cuevas, M. Á.; Balagué, N.; Anglada, L.; Arboix, E. (2006). Guia d'avaluació dels Serveis Bibliotecaris i de la seva contribució a la qualitat de l'aprenentatge i de la recerca . . AQU: Agència Catalana per la Qualitat Universitària. p. 1-74. Recuperado de http://www.aqu.cat/doc/doc_22922137_1.pdf  
Rodríguez, S.; Bravo, J.; Ribas, J.; Cuevas, M. Á.; Balagué, N.; Anglada, L.; Arboix, E. (2006). Guia d'avaluació externa dels Serveis Bibliotecaris i de la seva contribució a la qualitat de l'aprenentatge i de la recerca . . AQU: Agència Catalana per la Qualitat Universitària. p. 1-54. Recuperado de http://www.aqu.cat/doc/doc_56511177_1.pdf  
Informe
Balagué, N.; Rey, C.; Falomir, V. (2006). Evaluación y gestión de la calidad de las bibliotecas universitarias. Marketing y comunicación. Estado de la cuestión y propuestas de mejora . . REBIUN. 1-13. Recuperado de http://www.rebiun.org/doc/13_-_CALIDAD_MARKETING_Y_COMUNICACION.rtf  
2005
Conferència invitada
Balagué, N. . (2005). La calidad de los servicios de la universidad: evaluación, acreditación y certificación. Evaluación y certificación de un servicio universitario. . Servicios de Información y Orientación Universitarios. Encuentros 2005: La información y orientación universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. Pamplona. ESP. http://www.unavarra.es/info/siou/presentaciones/balague.htm.
Balagué, N. . (2005). Normas ISO y certificación de sistemas de calidad en bibliotecas y servicios de información . XI Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la Salud. Terrassa. ESP. http://www.jornadasbibliosalud.net/producto1.pdf.
Presidència de sessió
Balagué, N. . (2005). Experiencias de calidad en bibliotecas universitarias españolas. Jornadas 'La calidad en las bibliotecas'. Palma de Mallorca. ESP.
2004
Taula rodona
Balagué, N. . (2004). La gestió al 2014, què hem d'aprendre.. 9es Jornades catalanes de Documentació. Barcelona. ESP.
2003
Presentació comunicació
Balagué, N. (2003). La biblioteca universitaria, centro de recursos para el aprendizaje y la investigación: una aproximación al estado de la cuestión en España. Jornadas Los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación en los Procesos de Innovación Docente. Palma de Mallorca. ESP. http://www.aab.es/pdfs/gtbu_bu_crai.pdf.
2002
Capítol de llibre
Balagué, N. . (2002). Implementing ISO 9000 Standards in a University Library. The Quality System in Universitat Autonoma de Barcelona Library Service . Education and research for marketing and quality management in libraries . K.G. Saur Verlag. p. 145-156. ISSN/ISBN: 3-598-21829-X.
Conferència invitada
Balagué, N. . (2002). La aplicación de las normas ISO 9000 en los centros de documentación: una oportunidad de mejora . Seminario sobre Información y Documentación en Centros de Documentación de Espacios Naturales Protegidos y de Medio Ambiente. Valsain. ESP. Valsaín:CENEAM, 2001 http://www.mma.es/secciones/formacion_educacion/grupos_ceneam/documentacion_espacios/pdf/balague1.pdf.
Informe
Balagué, N. (2002). Les normes de qualitat ISO 9000 a les biblioteques universitàries. . 1-149.
2001
Article de revista
Balagué, N. . (2001). L'Externalització o la flexibilitat de la gestió. . Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 28, 4-13. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18998  
Balagué, N. . (2001). Aplicación de las normas ISO 9000 en bibliotecas: La experiencia del Servicio de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Calidad Latina . núm. 14. Recuperado de http://www.calidadlatina.com/pub/014-OCT-01.pdf  
Presentació comunicació
Balagué, N. (2001). Implementing ISO 9000 standards in a university library. The quality system in Universitat Autonoma de Barcelona Library Service. IFLA Sateliite Meeting.'Education and research for marketing and quality management in libraries'.. Québec. CAN. Conference Papers. Québec,2001. pp.145-156.
2000
Presentació comunicació
Balagué Mola, N. (2000). Implementación de un sistema de calidad basado en la norma ISO 9002 en el Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona. III Jornada de intercambio de experiencias de mejora de la universidad . Valladolid. ESP. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2000. pp.161-168 www.rebiun.org/export/docReb/biblio_balaguemola.pdf.
Balagué Mola, N. (2000). La aplicación de la norma ISO 9002 en el Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona. 7as Jornadas Españolas de Documentación . Bilbao. ESP. Bilbao: FESABID, 2000. pp.517-527.
1999
Presentació comunicació
Balagué Mola, N. (1999). El desenvolupament d'un sistema de qualitat basat en la Norma ISO 9002. 7es Jornades Catalanes de Documentació. Barcelona. ESP. 7es Jornades Catalanes de Documentació. Barcelona: COBDC, 1999. pp.49-56 http://www.cobdc.org/jornades/7JCD/10.pdf.
1998
Article de revista
Balagué, N.; Martínez, P.; Peydró, N. . (1998). Balanç de 12 anys d'accions formatives al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (1986-1997). Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 22, 74-87. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18958  
Capítol de llibre
Balagué, N. (1998). Las bibliotecas noruegas y la formación de sus profesionales. Estudios sobre sistemas bibliotecarios: memorias de los viajes realizados al extranjero por expertos bibliotecarios españoles 1996. Ministerio de Educación y Ciencia. p. 9-32. Recuperado de http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/1108/1/Noruega_91-106.pdf  
Taula rodona
Balagué Mola, Núria. (1998). Cooperación bibliotecaria interuniversitaria. VI Jornadas Españolas de Documentación (29-31 d'octubre de 1998). Valencia. ESP.
1996
Article de revista
Balagué, N. (1996). Kutturavtalen Norge-Spania. Ekspertutveksling. A visit to Norwegian Libraries. Synopsis. núm. 6, 335-338. ISSN/ISBN: 0332-656X.
1993
Article de revista
Balagué, N.; Morer, J. . (1993). El projecte Telephassa: una experiència de cooperació entre biblioteques europees. Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 12, 81-92. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18957  
Secretaria comitè científic/org
Balagué Mola, N. (1993). Telephassa:User support, (inter-) national cooperation and strategy: important issues for libraries (17-18 de març de 1993) Barcelona: UAB; Tilburg University; University of Patras. Barcelona. ESP.
1992
Presidència de sessió
Balagué Mola, N. (1992). Telephassa:Information, Communication and Networking. How to make full use of available information resources (3-4 de juny de 1992) Barcelona: UAB; Tilburg University; University of Patras. Barcelona. ESP.
1991
Article de revista
Balagué, N. (1991). Coordinadora del Comité de redacció. Biblioteca informacions. vol. 1. Recuperado de http://ddd.uab.es/record/6  
Secretaria comitè científic/org
Balagué, N. (1991). Telephassa: Seminar on innovative information services and information handling (3-5 de juliol de 1991) Barcelona: UAB; Tilburg University; University of Patras. Barcelona. ESP.
Balagué, Núria. (1991). Telephassa:Workshop on databases (20-21 de novembre de 1991) Barcelona: UAB; Tilburg University; University of Patras. Barcelona. ESP.
1989
Llibre
Balagué, N.; Cucurella, L.; Gallart, N. . (1989). Catàleg de publicacions 1988. Facultat de Ciències de la Informació. Hemeroteca. . Servei de publicacions Universitat Autònoma de Barcelona. . p. 1-378.
1987
Article de revista
Balagué, N. (1987). L'Hemeroteca de la Facultat de Ciències de la Informació. Campus què?. núm. 4.
Balagué, N. . (1987). Una visita de Luigi Pirandello . És així, si us ho sembla de Luigi Pirandello. Direcció Hermann Bonnín. Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya. núm. 1, 37.
1986
Article de revista
Balagué, N. (1986). La fortuna d'un títol: Sei personaggi in cerca d'autore. Homenatge a Luigi Pirandello en el L aniversari de la seva mort Barcelona. Institut del teatre. 6-7.
1985
Presentació comunicació
Balagué, N.; et al. (1985). Les biblioteques universitàries a Catalunya: present i futur. Característiques generals i línies bàsiques d'evolució de les biblioteques de les Universitats de Barcelona i Autònoma de Barcelona. Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya. . Barcelona. ESP. Ponències i comunicacions. Barcelona: Associació de Bibliotecaris de Catalunya, 1985. pp.133-158.
1981
Presentació comunicació
Balagué, N. (1981). Què és 'premsa catalana'?. Congrés de la Premsa Comarcal de Catalunya . Canyamars (Barcelona). ESP. Llibre de les ponències i de les comunicacions Vol.I, pp.127-133.