logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Ferran-Ferrer, Núria

Grups:

Núria Ferran-Ferrer és professora al Departament de Ciències de la Informació i la Comunicació a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) des de 2005. Llicenciada en Periodisme (UAB, 1998) i en Documentació (UOC, 2003), màster en Societat de la Informació (UOC-IN3, 2005). Doctorat europeu al 2010 per la Universitat de Barcelona amb una estada de recerca a la Universitat de Sheffield (UK, 2009). Va començar la docència sent professora associada a la Facultat de Comunicació de la UAB del 2004 al 2008. Des del 2005 és professora de metodologies de recerca, tècniques per al disseny centrat en l'usuari, arquitectura de la informació, disseny centrat en l'usuari i interacció persona ordinador. Ha estat directora d'Innovació a la UOC i adjunta al vicerectorat de recerca del 2011-13. Actualment és investigadora en el projecte sobre accés obert a la ciència (http://www.accesoabierto.net) en la línia de continguts educatius oberts i participació ciutadana a la ciència.

Línia de recerca: Cultura i continguts digitals - Usuaris