Anuari

L’Anuari de Biblioteques, Llibres i Lectura és una publicació que s’inicià el curs 2009-2010 amb la voluntat de recollir l’estat de la qüestió i el balanç d’actuacions pel que fa a la recerca, la creació i la difusió al voltant d’aquests tres àmbits a Catalunya.

L’Anuari es publica biennalment amb articles que apareixen al llarg de l’any, dins d'un número obert «en curs de publicació», de manera que els diferents treballs van sortint periòdicament fins a completar el número vigent.

Les contribucions de l’Anuari es presenten en quatre blocs.

  • Un primer bloc dedicat a la història, amb contribucions que analitzen la història de la impremta i l’edició, la història de la lectura, i la història de les biblioteques i els arxius.
     
  • Un segon bloc centrat en els llibres i l’edició, amb articles focalitzats en la col·laboració entre editorials i biblioteques, el panorama dels llibres infantils i juvenils, els estudis i la recerca sobre edició i hàbits lectors, la lectura fàcil, les publicacions periòdiques, l’edició electrònica, el comerç del llibre i la traducció.
     
  • Un tercer bloc dedicat a les biblioteques, públiques, escolars, universitàries, especialitzades i centres patrimonials.
     
  • I, en darrer lloc, un bloc orientat a la lectura, entre els infants i els joves, entre els universitaris, la lectura digital i els estudis i la recerca sobre la lectura i la promoció de la lectura a les biblioteques públiques i les llibreries.

A més, cada nova edició de l’Anuari intenta ampliar la mirada incorporant algunes novetats amb capítols que permeten tenir una visió més àmplia sobre allò que ha passat al voltant de la lectura, els llibres i les biblioteques.

Fins a l’any 2017 l’Anuari va ser l’activitat més destacada de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, adscrit a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, i que havia estat creat l’any 2008 pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona. L’Observatori es va dissoldre amb la constitució del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura que va tenir lloc l’any 2017.

Es poden consultar les diferents edicions de l'Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura al següent enllaç: https://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori.

L’Anuari té un perfil a Facebook i es pot seguir a Twitter a través del hashtag #AnuariOBLL.