2001

Informe

 • Térmens, M. . «Distribució de revistes científiques en format digital». Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, 2001, pp. 1-83. |

Artículo de revista académica

 • Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí) . «La cançó francesa perd Gilbert Bécaud». Diari Avui, 2001, v. 19/12/2001, pp. 45-45.
 • Andreu Daufí, J. . «El perfil profesional del archivero en la organización: propuesta metodológica para el tratamiento sistémico de los recursos de información de la institución». Biblios: Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 2001, n. 8. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/283234.pdf|Article en pdf
 • Estivill, A. ; Andreu, J. ; Gascón, J. ; Rodríguez Gairín, J.M. ; Urbano, C. . «Recursos web i metadades: informe del projecte ». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2001, v. 7, n. desembre.
 • Balagué, N. . «Aplicación de las normas ISO 9000 en bibliotecas: La experiencia del Servicio de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Barcelona». Calidad Latina , 2001, n. 14. http://www.calidadlatina.com/pub/014-OCT-01.pdf|http://www.calidadlatina.com/pub/014-OCT-01.pdf
 • Agustí, Ll. ; Luna, A. . «El llibre ha mort, visca el llibre!». Diari Avui, 2001, v. 19/03/2001.
 • Balagué, N. . «L'Externalització o la flexibilitat de la gestió. ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2001, n. 28, pp. 4-13. http://www.raco.cat/index.php/Item/article/viewFile/22554/22388|http://www.raco.cat/index.php/Item/article/viewFile/22554/22388
 • Andreu i Daufí, J. . «Informe de les Vuitenes Jornades d'Arxivística de Catalunya : la descripció arxivística: noves tècniques, noves eines? (Tortosa, 17, 18 i 19 de maig de 2001)». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2001, n. 7. http://www.ub.es/biblio/bid/07andreu.htm|http://www.ub.es/biblio/bid/07andreu.htm
 • Mañà, T. . «LLibres per a infants i adolescents». Serra d'Or, 2001, n. 493(gen.2001), pp. 67-70.
 • Rodríguez-Gairín, J.M. . «Parámetros e indicadores de calidad en la evaluación de una revista electrónica. El caso de BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2001, n. 6. http://www.ub.es/bid/06gairi1.htm|http://www.ub.es/bid/06gairi1.htm
 • Pons, A. . «Fonts i recursos d'informació per a la recerca». Temps d'Educació, 2001, v. 25, n. 1r semestre, pp. 295-300. http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126295/247131|http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126295/247131
 • Fenoll, C. ; Llueca, C. . «L'avaluació de webs d'ajuntament: presentació d'una eina d'anàlisi i estat de la qüestió a les comarques de Girona. ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2001, v. 29, n. jul-des, pp. 57-80.
 • Bonet, L. . «Les polítiques culturals davant la globalització». Ámbits de Política i Societat, 2001, v. Tardor, n. 19-20, pp. 52-56.
 • Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí) . «Jeanne Moreau dirigeix 'Attila'». Diari Avui, 2001, v. 21/09/2001.
 • Comalat, M. ; Serra, O. . «La contractació de serveis externs: un recurs imprescindible per a les biblioteques escolars». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2001, n. 28, pp. 49-54.
 • Rey Martin, C. ; Rodríguez Gairín, J.M. . «El paper de la biblioteca en el suport a l'ensenyament telemàtic ». BIBLIODOC. Anuari de Biblioteconomia, Documentació i Informació, 2001, pp. 139-150.
 • Urbano, C. . «El análisis de citas en trabajos de investigadores como método para el estudio del uso de información en bibliotecas». Anales de Documentación, 2001, v. 4, pp. 243-266.
 • Sulé Duesa, A. . «Directrius de biblioteques de presons: un estudi comparatiu ». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2001, n. 7.
 • Mañà, T. ; Mayol, C. . «Les Bibliothèques publiques en Espagne». Bulletin des bibliothèques de France, 2001, v. 46, n. 6, pp. 73-79.
 • Abadal, E. . «Las bases de datos en España a principios del siglo XXI ». El Profesional de la Información, 2001, v. 10, n. 12, pp. 8-12.
 • Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí) . «L'IEC i la RAE tenen molt bones relacions: José Antonio Pascual [entrevista]». Diari Avui, 2001, v. 24/08/2001, pp. 29-29.
 • Borrego, A. . «Bibliotecarios reales para bibliotecas virtuales: la necesidad de asistencia humana en el entorno digital ». Métodos de Información, 2001, v. 8, n. 48, pp. 47-55.
 • Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí) . «Jacques Audiard triomfa amb 'Sur mes lèvres'». Diari Avui, 2001, v. 2/11/2001.
 • Andreu i Daufí, J. ; Elvira i Silleras, M. ; Campos i González, I. . «Una lectura de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2001, n. 7. http://www.ub.es/biblio/bid/07anelca.htm|http://www.ub.es/biblio/bid/07anelca.htm
 • Bonet, L. . «Planificar y evaluar: dos fases indisociables de la gestión cultural». Periférica Internacional, 2001, v. Diciembre, n. 2, pp. 41-50. http://diana.uca.es/search~S7*spi?/fperif%C3%A9rica/fperiferica/1,38,232,B/l962&FF=fperiferica+15771172+2001+n+2&3,,11,0,-1|http://diana.uca.es/search~S7*spi?/fperif%C3%A9rica/fperiferica/1,38,232,B/l962&FF=fperiferica+15771172+2001+n+2&3,,11,0,-1
 • Mañà, T. . «Catalunya: un mercado algo saturado». Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ), 2001, n. 142 (oct.2001), pp. 12-18.
 • Rey, C. . «La comprensión del usuario: una pieza clave para las unidades de información ». SCIRE. Representación y organización del conocimiento., 2001.
 • Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí) . «L'any 2002, Victor Hugo». Diari Avui, 2001, v. 31/12/2001, pp. 30-30.
 • Domingo, J. ; Serra, J. ; Canela, M. ; Campos, I. . «Archiwa i rejestry administracyjne w sieci informatycznej Generalitat Katalonii na przykladzie Archiwum Departamentu Kultury». Archiwista Polski, 2001, n. 4.
 • Sulé Duesa, A. ; Sardà Bosch, X. . «Els serveis de catalogació i processament físic comercials a Catalunya. Primera part: proveïdors ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2001, n. 28.