2003

Miscelánea

Artículo de revista académica

 • Ford, Barbara J. ; Ventura, N. ; Gascón, J. . «Entrevista a Barbara J. Ford: 'Hem d'estar orgullosos de ser bibliotecaris'». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2003, n. 33, pp. 15-27.
 • Borrego, A. . «El dret de préstec a les biblioteques: panorama internacional». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2003, n. 11.
 • Andreu i Daufí, J. ; Cruellas i Serra, R.M. ; Elvira i Silleras, M. . «La documentació personal com a eina docent: ensenyar i aprendre amb els fons personals». Lligall: Revista Catalana d'Arxivística, 2003, n. 21, pp. 223-270. http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-21-1|http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-21-1
 • Elvira i Silleras, M. ; Andreu i Daufí, J. . «Informe de la Jornada sobre l'Administració Digital i la Gestió de Documents (Barcelona, 19 de juny de 2003)». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2003, n. 9. http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=11elvira.htm |http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=11elvira.htm
 • Mañà, T. . «Llibres per a infants i adolescents». Serra d'Or, 2003, n. 522(juny 2003), pp. 68-71.
 • Comalat-Navarra, M. ; Espelt-Busquets, C. ; Rubió-Rodon, A. . «Nous jaciments laborals per a diplomats: anàlisi dels convenis de cooperació educativa de la Facultat de Bibioteconomia i Documentació (UB), 1998-2002 ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2003, n. 33, pp. 71-83.
 • Bonet, L. . «Les indústries culturals: reptes i oportunitats». Trípodos. Revista digital de comunicació, 2003, n. 14, pp. 59-69. http://www.tripodos.com/pdf/14M_6bonet.pdf|www.tripodos.com/pdf/14M_6bonet.pdf
 • Urbano, C. . «Avaluació de revistes i avaluació de la recerca en humanitats i ciències socials a Catalunya: aproximació a un problema [en línia]». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2003, n. 10 (juny 2003).
 • Grau, J. ; Guallar, J. . «Ocenet Consulta, base de datos en línea para bibliotecas públicas y universitarias». El Profesional de la Información, 2003, v. 12, n. 5, pp. 419-422. 0|1
 • Estivill Rius, A. ; Pons, A. ; Mañà, T. . «Dones bibliotecàries». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2003, n. Núm. 10 .
 • Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí) . «Tret de sortida de l'any Simenon-Maigret». Diari Avui, 2003, v. 26/01/2003, pp. 47-47.
 • Pérez-Montoro, M. . «El documento como dato, conocimiento e información ». tradumática, 2003, n. 2. http://www.fti.uab.es/tradumática/revista|http://www.fti.uab.es/tradumática/revista
 • Bonet, L. . «El sector audiovisual: nou motor de la indústria cultural catalana». Nota d'Economia, 2003, n. 76-77, pp. 103-114.
 • VILLARROYA, A. . «La financiación pública de la enseñanza privada no universitaria en España». Revista de Educación, 2003, n. 330, pp. 187-204.
 • Ardanuy J, ; Romero, L. . «The Journey of the Damned Coffin». Journal of Dracula Studies, 2003, n. 5, pp. 40-42.
 • Urbano, C. ; Térmens, M. . «Les set vides del paper: formats de presentació i models de distribució en línia dels treballs publicats en revistes científiques digitals [en línia]». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2003, n. 11 (des. 2003).
 • Serra, J. . «L'Administració digital i la gestió de documents». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2003, n. 11.
 • Serra, J. ; Canela, M. . «La perspectiva arxivística de la gestió dels documents electrònics». Revista d'arxius, 2003, n. 2.
 • Mañà, T. . «Llibres per a infants i adolescents». Serra d'Or, 2003, n. 528 (desembre), pp. 94-98.
 • Burgos Oliván, L. ; Sulé Duesa, A. . «La Biblioteca del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2003, v. 33, n. gen-abr, pp. 29-52.
 • Grau, J. ; Guallar, J. ; Ontalba, J.A. . «Fesabid'2003: las jornadas de referencia.». El Profesional de la Información, 2003, v. 12, n. 3, pp. 236-242. 0|1
 • Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí) . «Brel, el dret a somiar». Diari Avui, 2003, v. 23/03/2003, pp. 61-61.
 • Bonet, L. . «La publicació del LLibre blanc de les indústries culturals de Catalunya». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2003, n. 10.
 • Pérez-Montoro, M. . «El lenguaje en la comunicación y recuperación de la información». tradumática, 2003, n. 2. http://www.fti.uab.es/tradumática/revista|http://www.fti.uab.es/tradumática/revista
 • Pérez-Montoro, M. . «Gestión del Conocimiento y Documentación Digital: un estudio de caso». Hipertext.net, 2003, n. 1. http://www.hipertext.net|http://www.hipertext.net
 • Cosials, A. . «Biblioteca pública y cohesión social.». Educación y Biblioteca, 2003, v. 15, n. 136, pp. 88-92.
 • García, M.A. ; González, V. . «Actitudes de los profesores en formación respecto de la enseñanza de la lengua en el aula de español como lengua extranjera». ICE Universitat de Barcelona, 2003, pp. 332-344. |
 • Guallar, J. . «Mètodes i tècniques de recerca en els articles de documentació periodística a Espanya (1997-2002).». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2003, n. 11. http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=11gualla.htm|BiD

Conference Proceedings

 • Bonet, L. ; Négrier, E. . «L'observation culturelle face à la globalisation. Quelles sources d'information pour évaluer quells objectifs de politique culturelle?». UNESCO (Paris), 2003, pp. 101-116. |