2004

Miscelánea

 • Hampshire, Steve ; Perez-Montoro Gutiérrez, M. . «Fundamentos de Teoría de la Comunicación». Publicacions i Edicions UB, 2004. |

Artículo de revista académica

 • Bonet, L. . «Una reflexión en clave latinoamericana». Dossier Economía y Cultura, 2004, n. 1, pp. 38-43.
 • Borrego, A. . «La propietat intel·lectual dels resultats de la recerca en l'àmbit universitari ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2004, n. 38 (Set-des), pp. 81-93.
 • Pons, A. . «'[Reseña de] Delgado Casado, Juan. Las bibliografías regionales y locales españolas: evolución histórica y situación actual.. Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2004, v. 36, n. gen.-març, pp. 109-114.
 • Agustí, Ll. . «La biblioteca de Nueva York». Cervantes: revista del Instituto Cervantes, 2004, v. 1, n. 1. http://www.cervantes.es/seg_nivel/institucion/revista_cervantes/revista_pdf_01/rc_bibliotecas_01.pdf|http://www.cervantes.es/seg_nivel/institucion/revista_cervantes/revista_pdf_01/rc_bibliotecas_01.pdf
 • Bonet, L. . «La excepción cultural». Análisis del Real Instituto Elcano, 2004, n. 94/2004. http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/513.asp|www.realinstitutoelcano.org/analisis/513.asp
 • Sulé Duesa, A. . «Tecnologies de la informació (barates) aplicades a persones amb necessitats especials». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2004, n. 12.
 • Llargués, E. ; Serra, J. ; Ribas, D. . «El Catàleg de processos del DURSI: un model de qualitat (I)». Butlletí Funció Publicació, 2004, n. 43, pp. 28-29.
 • Mañà, T. . «Llibres per a infants i adolescents». Serra d'Or, 2004, n. 534 (juny2004), pp. 66-69.
 • Centelles Velilla, M. . «Escriure (correctament) per al web ». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2004, n. 13.
 • Sulé Duesa, A. ; Pérez Pulido, M. . «Las bibliotecas de prisión en España: una propuesta de mejora de la gestión y el aprovechamiento de los recursos». ANABAD, 2004, v. 2004, n. 1-2, pp. 239-258.
 • Grau, J. ; Guallar, J. . «El negocio de buscar en internet. Análisis del mercado de los buscadores en 2003.». El Profesional de la Información, 2004, v. 13, n. 6, pp. 292-300. 0|1
 • Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí) . «Els perills de la cuina ràpida». Diari Avui, 2004, v. 13/10/2004, pp. 36-36.
 • Bailac, A. ; Baró, M. ; Gascón, J. . «Entrevista a Assumpta Bailac;'Hem d'adaptar-nos a la realitat actual i preveure la futura'». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2004, n. 37, pp. 47-60.
 • Pérez-Montoro, M. . « Información y comunicación en entornos virtuales». razón y palaba, 2004, n. 38. http://www.razonypalabra.org.mx/actual/mperez.html|http://www.razonypalabra.org.mx/actual/mperez.html
 • VILLARROYA, A. . «2004: Año del diálogo y del conocimiento universal de las culturas». Boletín GC. Portal Iberoamericano de gestión cultural, 2004, n. 6.
 • Vall Casas, A. . «La revista Biblioteconomia (1944-1976) o com l'anàlisi del contingut i els llenguatges documentals interessaven als professionals de l'època». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2004, n. 13. http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=13vall.htm|http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=13vall.htm
 • Sulé Duesa, A. . «Informe del seminari "Serveis especials a les biblioteques: parlen els usuaris" (Barcelona, 24 de febrer de 2004)». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2004, n. 12.
 • Pons, A. . «'[Reseña de] Spiller, David. La provisión de recursos de información para los usuarios de bibliotecas.». Educación y Biblioteca, 2004, v. 139, n. ene.-feb., pp. 25-27.
 • Térmens, M. ; Ribera, M. . «Taula de punts de verificació de les Directrius per a l'accessibilitat al contingut de pàgines web, versió 1.0.». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2004, n. 12.
 • Llargués, E. ; Serra, J. ; Ribas, D. . «El Catàleg de processos del DURSI: un model de qualitat (II)». Butlletí Funció Publicació, 2004, n. 44, pp. 27-29.
 • Urbano, C. . «De Paul Otlet a TDX: Xarxa i treball documental en xarxa». TERAFLOP, 2004, n. Núm. 74 (Gener).
 • Pons, A. . «'Fonts en línia d'interès per a l'estudi de la literatura catalana'». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2004, v. 12, n. juny.
 • Rodríguez Gairín, J.M. . «PHP-Nuke: software de código abierto en la gestión de contenidos web». El Profesional de la Información, 2004, v. 13, n. 6, pp. 458-466. http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2004/noviembre/6.pdf|http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2004/noviembre/6.pdf
 • Mañà, T. . «Biblioteques escolars: una nova oportunitat». Escola Catalana, 2004, n. 409(abril 2004), pp. 6-8.
 • Bonet, L. . «Què implica promoure la participació en l'àmbit de la cultura?». Barcelona cultura, 2004, v. Nov. - Des., n. 18, pp. 10-11. http://www.bcn.es/cultura|www.bcn.es/cultura
 • Grau, J. ; Guallar, J. . «My News, la hemeroteca digital de la prensa española.». El Profesional de la Información, 2004, v. 13, n. 6, pp. 466-476. 1|0
 • Baró, M. ; Mañà, T. . «Eugeni d'Ors i les biblioteques : una aproximació a partir del Glosari». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2004, n. 12 (juny 2004). http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=1|http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=1
 • VILLARROYA, A. . «Perfil de la Administración Pública de la Cultura de España: Principales lineamientos de la gestión pública y de la plataforma político-cultural de la Guía de la Administración Iberoamericana». Guía de la Administración Cultural Iberoamericana, 2004.
 • Borrego, A. ; Comalat, M. ; Estivill, A. . «Inserció laboral dels titulats en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2004, n. 12 (juny 2004).