2006

Informe

 • Balagué, N. ; Rey, C. ; Falomir, V. . «Evaluación y gestión de la calidad de las bibliotecas universitarias. Marketing y comunicación. Estado de la cuestión y propuestas de mejora ». REBIUN, 2006, pp. 1-13. http://www.rebiun.org/doc/13_-_CALIDAD_MARKETING_Y_COMUNICACION.rtf|http://www.rebiun.org/doc/13_-_CALIDAD_MARKETING_Y_COMUNICACION.rtf

Miscelánea

 • Ribera, M. ; Sulé, A. ; Térmens, M. . «Web Content Accessibility Guidelines: traducció catalana autoritzada». World Wide Web Consortium, 2006. |

Artículo de revista académica

 • Rodríguez Parada, C. ; Vall Casas, A. . «Informe de les 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (Barcelona, 25 i 26 de maig de 2006)». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2006, n. 14. http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=16rodrig.htm|http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=16rodrig.htm
 • Térmens, M. . «DOI: The ¿Big Brother¿ in the dissemination of scientific documentation». International Microbiology, 2006, v. 9, n. 2, pp. 139-142. http://www.im.microbios.org/0902/0902139.pdf|http://www.im.microbios.org/0902/0902139.pdf
 • Llueca, C. ; Fenoll, C. . «Ajuntaments a Internet, anàlisi a les comarques de Girona 2001-2006». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2006, v. 42, pp. 63-109.
 • Urbano, C. . «To count or not to count, that is the question». Anuario ThinkEPI, 2006, v. Año 2007, pp. 156-158.
 • Caridad Sebastián, M. ; Marzal, M.A. ; Ayuso, M. D. ; Sebastià, M. ; Rey, C. ; Jorge, C. ; Morales, A.M. . «Sociedad de la Información e inclusión digital en España. Antecedentes. Primera parte». Ciencias de la Información, 2006, v. 37, n. 1, pp. 64-80.
 • Borrego, A. ; Urbano, C. . «La evaluación de revistas científicas en ciencias sociales y humanidades». Información, cultura y sociedad. , 2006, n. 14, pp. 11-27.
 • Abadal, E ; Rius, L. . «Revistas científicas digitales: características e indicadores». RUSC: Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 2006, v. 3, n. 1, pp. 6-20. http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/abadal_rius.pdf|http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/abadal_rius.pdf
 • Llueca, C. . «Archivando la Web, el proyecto Padicat (Patrimonio Digital de Cataluña)». El Profesional de la Información, 2006, v. 15, n. 6, pp. 473-478.
 • Vall Casas, A. . «Esporgar: per què, com i quan». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2006, n. 16. http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=16vall.htm|http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=16vall.htm
 • Abadal, E. . «Espacio europeo de formación superior en biblioteconomía y documentación». Anuario ThinkEPI, 2006, v. 2007, pp. 123-126.
 • Llueca, C. ; Fenoll, C. . «Cinquanta idees per sorprendre des de la biblioteca pública». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2006, v. 17.
 • Pons, Amadeu . «'Gosos: poesia religiosa popolare della Sardegna centro-settentrionale' [ressenya].». Amics dels Goigs, 2006, n. 120, pp. 20-20.
 • Pérez-Montoro, M. . « Informe sobre el I Congresso Ibero-americano de Gestão do Conhecimento e Inteligência Competitiva». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2006, n. 17. http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=17perez4.htm|http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=17perez4.htm
 • Mañà, T. . «La Creació de les biblioteques populars de la Mancomunitat». L'Avenç. Revista catalana d'història, 2006, n. 314(juny 2006), pp. 46-49.
 • International Federation of Library Association and Institutions Sulé Duesa, Andreu (tr.) . «Recomanacions de serveis bibliotecaris per a interns». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2006, n. 16.
 • Pérez-Montoro, M. . «Informe sobre la I International Conference on Multidisciplinary Information Sciences and Technologies - InSciT2006». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2006, n. 17. http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=17perez2.htm|http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=17perez2.htm
 • Guallar, J. . «iMente, servicios de información de actualidad en línea.». El Profesional de la Información, 2006, v. 15, n. 6, pp. 426-435. 1|0
 • Rodríguez Parada, C. ; Vall Casas, A. . «El derecho a la información del enfermo hospitalizado». ANABAD, 2006, v. LVI, n. 3, pp. 165-185.
 • Contreras Gila, Salvador ; Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel . «Estudio bibliométrico de la producción científica sobre aceite de oliva en MEDLINE». Elucidario: Seminario bio-bibliográfico Manuel Caballero Venzalá, 2006, v. 1, n. Marzo, pp. 407-418.
 • Abadal, E. ; Codina, L. . «¿Es Google una amenaza para la diversidad cultural?». Anuario ThinkEPI, 2006, v. 2007, pp. 94-96.
 • Pons, Amadeu . «'Joan Ibba, Bibliografia algueresa, L'Alguer, Edizioni del Sole 2004, 326 pp. [ressenya]'». Arxiu de Textos Catalans Antics, 2006, v. 25, pp. 661-661.
 • Rodríguez Gairín, J.M. ; Franganillo, J. ; Abadal, E. ; Estivill, A. ; Gascón, J. . «Sindicación de contenidos en un portal de revistas: Temaria». El Profesional de la Información, 2006, v. 15, n. 3, pp. 214-221.
 • Gascón, J. ; Server, A. . «Item: revista de biblioteconomia i documentació (Publicar literatura profesional en España)». Revista TK, 2006, n. 18.
 • Guallar, J. . «La hemeroteca de prensa.». Revista Espanola de Documentacion Cientifica, 2006, v. 29, pp. 629-633.
 • Pérez-Montoro, M. ; Gascón, J. . «Entrevista a Marcia J. Bates: 'El context i la interacció han de ser elements bàsics en els sistemes de recuperació de la informació'». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2006, n. 45, pp. 51-62.

Conference Proceedings

 • Bonet, L. . «El perfil del gestor cultural al segle XXI». Diputació de València. SARC, 2006, pp. 105-112. |
 • Bonet, L. . «A la recerca d'indicadors culturals: quins, com i per a qui». Publicacions de la Universitat Jaume I, 2006, pp. 12-18. |
 • Borrego, A. ; Somoza, M. ; Urbano, C. ; Rodríguez-Gairín, J.M. ; Ardanuy, J. . «MIAR: Una eina per a la identificació i l'avaluació de revistes en ciències socials i humanitats.». Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2006, pp. 615-617. |