2007

Informe

 • Baró, M. ; Mañà, T. ; Miret, I. ; Vellosillo, I. . «Las Tecnologías de la información y de la comunicación en la educación». Ministerio de Educación. Ministerio de Industria y Comercio, 2007. |
 • Comalat, M. ; Sulé, A. . «Directrius per a les biblioteques de presons». Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2007. http://www.cobdc.org/publica/directrius/index.html|http://www.cobdc.org/publica/directrius/index.html

Miscelánea

Artículo de revista académica

 • Baró, M. ; Mañà, T. . «Quinze anys de biblioteques escolars a Catalunya (1992-2007). Crònica d'una altra oportunitat perduda». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2007, n. 46, pp. 53-65.
 • Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. ; Miret, I. . «Biblioteca escolar i lectura». Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 2007, n. 41(2007), pp. 113-121.
 • Orduña-Malea, E. ; Rodríguez Gairín, J.M. ; Baiget, T. . «Directorio de expertos en el tratamiento de la información (EXIT). Análisis de uso ». El Profesional de la Información, 2007, v. 16, n. 5, pp. 497-509. 1|0
 • Barrios, M. ; Pons, A. ; Segura, N. . «La mobilitat internacional d'estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona en el marc del programa Erasmus: perspectiva i valoració.». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2007, v. 19, n. desembre. http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=19barrio.htm|http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=19barrio.htm
 • Andreu i Daufí, J. . «Informe sobre l'XI Congrés d'Arxivística de Catalunya: 'Innovació i desenvolupament professional' (la Seu d'Urgell, 10, 11 i 12 de maig de 2007)». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2007, n. 18. http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=18andre1.htm|http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=18andre1.htm
 • Llueca, C. . «Archivando la web catalana, el proyecto PADICAT». Clip. Boletín de SEDIC, 2007, n. 47. http://www.sedic.es/p_boletinclip47_confirma.htm|http://www.sedic.es/p_boletinclip47_confirma.htm
 • Pons, Amadeu . «'Repertori de catalanòfils' [ressenya].». RREO: Reference Reviews Europe Online, 2007, v. 2004 (2007), n. 10, pp. 110-111. http://rre.casalini.it/2004/bd-04.htm|http://rre.casalini.it/2004/bd-04.htm
 • Serra, J. ; Casellas.M., . «Un model d'implantació d'un sistema de gestió de la documentació administrativa: el progecte DursiGED». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2007, n. 18. http://eprints.rclis.org/archive/00009830/|Disponible a ePrints
 • Mañà, T. ; Baró, M. . «A Colaboración de bibliotecas públicas e bibliotecas escolares: relación, cooperación ou integración?». Interea visual 09. Servizos de lectura, 2007, n. mayo 2007, pp. 29-34.
 • Comalat Navarra, M. ; Sulé Duesa, A. . «Directrices para las bibliotecas de prisión de Cataluña: un instrumento de reflexión presente y de planificación futura». Educación y Biblioteca, 2007, v. 19, n. 158, pp. 82-88. http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/119345|http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/119345
 • Baró, M. ; Mañà, T. . «Salvar el último escollo. El profesional de las bibliotecas de centros de enseñanza no universitaria: perfil, formación y competencias.». Idea. Revista de Educación de Castilla-La Mancha., 2007, n. 5(2007), pp. 186-193.
 • Pons i Serra, Amadeu . «"Riudoms en l'hagiografia de l'Església"». Floc, Lo: Revista del Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, 2007, n. 181 (abril-juny, pp. 30-30. http://www.cerap.net/lofloc/lofloc181/lofloc181.pdf|http://www.cerap.net/lofloc/lofloc181/lofloc181.pdf
 • Mañà, T. . «Llibres per a infants i adolescents». Serra d'Or, 2007, n. juliol-agost 07, pp. 97-102.
 • Mañà, T. . «Llibres per a infants i adolescents». Serra d'Or, 2007, n. 567 (març 2007), pp. 63-69.
 • Balagué, N. . «A Spanish model for the quality assurance and auditing of the libraries». Signum, 2007, n. 3. http://pro.tsv.fi/stks/signum/200703/2.pdf|http://pro.tsv.fi/stks/signum/200703/2.pdf
 • Pons, Amadeu . «'Els Amics dels Goigs recomanem.. Sansa Llovich, Jordi. Els goigs de Tremp' [ressenya].». Amics dels Goigs, 2007, n. 123, pp. 25-25.
 • Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. ; Miret, I. . «Biblioteca escolar y lectura». Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 2007, v. gen., n. 41, pp. 113-121.
 • Urbano, C. . «Informe del World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and Council (Durban, Sud-àfrica, 19-23 d'agost de 2007)». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2007, n. 19. http://www.ub.edu/bid/19urbano.htm|http://www.ub.edu/bid/19urbano.htm
 • Ribera Turró, Mireia ; Térmens Graells, Miquel ; García, Maika . «How do blind people read digital documents? An observation of JAWS users». Library Hi Tech, 2007.
 • Borrego, A. ; Anglada, L. ; Barrios, M. ; Comellas, N. . «Use and users of electronic journals at Catalan universities: the results of a survey.». Journal of Academic Librarianship, 2007, v. 33, n. 1, pp. 67-75.
 • Balagué, N. . «L'ús de la norma de qualitat ISO 9001 a les biblioteques d'institucions d'educació superior = El uso de la norma de calidad ISO 9001 en las bibliotecas de instituciones de educación superior = The use of ISO 9001 quality standard in higher education insti». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2007, n. 19. http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=19balag1.htm|http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=19balag1.htm
 • Serra, J. . «La gestió per expedients i la preservació de la documentació electrònica: el sistema BAULA.

  »
  . Lligall: Revista Catalana d'Arxivística, 2007, n. 25.
 • Javier Guallar, . «Productos específicos de la prensa digital: los confidenciales». Anuario ThinkEPI, 2007, n. 1, pp. 101-104. http://eprints.rclis.org/archive/00008346/|E-Lis
 • Bonet, L. . «Una aproximación a la economía de la cultura en España. El caso de las artes escénicas». Economia della cultura, 2007, v. XIV, n. 4, pp. 439-450.
 • Rodríguez Parada, C. . «Recursos d'informació i lleure per a infants malalts». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2007, n. 19. http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=19rodri1.htm|http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=19rodri1.htm
 • Javier Guallar, . «La renovación de los diarios digitales: rediseños y web 2.0». El Profesional de la Información, 2007, v. 16, n. 3, pp. 235-242. 0|1
 • Abadal, E. ; Estivill, A. ; Franganillo, J. ; Gascón, J. ; Rodríguez Gairín, J.M. . «Temaria, un portal de artículos de biblioteconomia y documentación.». Revista TK, 2007, n. 18 (dic. 2006), pp. 185-191. http://asnabi.datamina.net/revista-tk/revista-tk-18/34abadal.pdf|http://asnabi.datamina.net/revista-tk/revista-tk-18/34abadal.pdf