2009

Informe

 • Gómez, I ; De Filippo, D. ; Sanz, E. ; Urbano, C. ; Ardanuy, J. . «UNIPUB project: methodologies for the characterization of the publication output of higher education institutions using institutional databases. Country report: Spain ». Prime Network of Excellence, 2009. |
 • Térmens, M. . «El compliment de les directrius DRIVER pels repositoris de les universitats catalanes». Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, 2009, pp. 1-29. |

Miscelánea

 • Ferran, N. ; Pérez-Montoro, M. . «Cerca i recuperació d'información en l'entorn professional». Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC), 2009. |
 • Ferran, N. ; Pérez-Montoro, M. . «Búsqueda y recuperación de información en el entorno profesional». Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC), 2009. |

Artículo de revista académica

 • Vall Casas, A. . «Los bibliotecarios de las bibliotecas para pacientes en España: evolución histórica de una profesión». Anales de Documentación, 2009, n. 12, pp. 303-319. http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/70381/67851|http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/70381/67851
 • Pons i Serra, A. . «Arxivística i documentació». Anuari de la GEC, 2009, v. 2008 (2009), pp. 143-144.
 • Vall Casas, A. ; Rodríguez Parada, C. . «El dret a la informació dels pacients: metges i bibliotecaris, un camí per recórrer plegats». Annals de Medicina, 2009, v. 92, n. 3, pp. 104-106. http://www.raco.cat/index.php/AnnalsMedicina/article/view/182985|http://www.raco.cat/index.php/AnnalsMedicina/article/view/182985
 • Burset, S. ; Sánchez, L. . «Visualidad y visibilidad en internet. El discurso de los adolescentes en el fotoblog.». Prisma Social. Revista de Ciencias sociales, 2009, n. 2. http://isdfundacion.es/publicaciones/revista|http://isdfundacion.es/publicaciones/revista
 • Andreu i Daufí, J. ; Nolla Lacruz, S. . «El sistema de gestió documental de la Universitat de Barcelona en el marc de l'Administració electrònica: un element més per al foment de la millora contínua.». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2009, n. 23. http://www.ub.edu/bid/23/andreu1.htm|http://www.ub.edu/bid/23/andreu1.htm [Consulta: 25-01-2010]
 • Mañà, T. . «El Premi Aurora Díaz-Plaja de literatura infantil». Serra d'Or, 2009, n. 595, pp. 97-101.
 • Ardanuy, Jordi . «Al otro lado del Crepúsculo. Los vampiros son una creencia arcaica». Quo, 2009, n. Juny.
 • Guallar, Javier . «Prensa digital en 2008». Anuario ThinkEPI, 2009, v. 3, pp. 88-94. http://eprints.rclis.org/13787/|E-LIS
 • Aguilar, C. ; Sánchez, L. ; Campos, M. . «A situational approach to the study of information in audio-visual contents». tripleC, 2009, v. 7, n. 2. http://triple-c.at/index.php/tripleC|http://triple-c.at/index.php/tripleC
 • Ribera, M. ; Porras, M. ; Boldu, M. ; Térmens, M. ; Sulé, A. ; Paris, P. . «Web Content Accessibility Guidelines 2.0: A further step towards accessible digital information». Program: electronic Library and Information Systems, 2009, v. 43, n. 4, pp. 392-406. http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do?contentType=Article&contentId=1817086|http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do?contentType=Article&contentId=1817086
 • Mañà, T. . «LLibres per a infants i adolescents». Serra d'Or, 2009, n. 591(març 2009), pp. 63-68.
 • Pons i Serra, Amadeu . «'Vela, Nora: Els goigs a través de recursos electrònics' [ressenya].». Amics dels Goigs, 2009, n. 133, pp. 34-34.
 • Melero, Remedios ; Abadal, Ernest ; Abad, Francisca ; Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel . «The situation of open access institutional repositories in Spain: 2009 report». Information Research, 2009, v. 14, n. 4, pp. 415-431. http://InformationR.net/ir/14-4/paper415.html|http://InformationR.net/ir/14-4/paper415.html
 • Rey Martín, Carina . «Els usuaris: algunes reflexions al seu voltant». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2009.
 • Ardanuy, J. ; Urbano, C. ; Quintana, L. . «A citation analysis of Catalan literary studies (1974-2003): towards a bibliometrics of humanities studies in minority languages». Scientometrics, 2009, v. 81, n. 2, pp. 349-366. http://www.springerlink.com/content/mn46738315588302/fulltext.pdf|http://www.springerlink.com/content/mn46738315588302/fulltext.pdf
 • Ardanuy, J . «Els estudis bibliomètrics basats en l'anàlisi de citacions en àrees d'humanitats en el període 1959-2008». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2009, n. 22. http://www.ub.edu/bid/22/ardanuy.htm|http://www.ub.edu/bid/22/ardanuy.htm
 • Mònica Baró, . «Textos que hablan de libros. Impresos publicitarios de las ediciones infantiles de Editorial Juventud de Barcelona (1923-1969)». Paratesto. Rivista internazionale, 2009, n. 6, pp. 155-182.
 • Ardanuy, J. . «Les reflexions de Benito Feijoo sobre les dissertacions de Calmet ». L'Upir, 2009, v. 3, n. 22, pp. 66-92. http://www.cercle-v.org/u22.htm|http://www.cercle-v.org/u22.htm
 • Guallar, J ; Abadal, E. . «Evaluación de hemerotecas de prensa digital: indicadores y ejemplos de buenas prácticas». El Profesional de la Información, 2009, v. 18, n. 3, pp. 255-269.
 • Balagué, N. ; Saarti, J. . «Benchmarking quality systems in two european academic libraries». Library Management, 2009, v. 30, n. 4-5, pp. 227 -239. http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/0150300401.pdf|http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFull
 • Ardanuy, J. . «Els comentaris sobre vampirs de William Ralston Shedden a 'Russian Folk-Tales'». L'Upir, 2009, v. 3, n. 19, pp. 11-20. http://www.cercle-v.org/u19.htm|http://www.cercle-v.org/u19.htm
 • Franganillo, J. . «Contenido responsable en la Internet colaborativa». Anuario ThinkEPI, 2009, pp. 59-63. http://thinkepi.net/2008/06|http://thinkepi.net/2008/06
 • Abadal, E. ; Melero, R. ; Abad, F. ; VILLARROYA, A. . «Políticas institucionales para el fomento del acceso abierto: tipología y buenas prácticas». Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell'informazione, 2009, v. 49, n. 2 (June 2009), pp. 159-170.
 • Andreu i Daufí, J. . «El sistema de gestió documental de la Universitat de Barcelona: una funció de suport a la creació de patrimoni intangible?». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2009, n. 51, pp. 46-59.