2010

Miscelánea

 • Bonet, L. . «Perfil i reptes del gestor cultural». Gescènic, 2010, pp. 1-207. |
 • Bonet, L. . «L'avaluació externa de projectes culturals». Gescènic, 2010, pp. 1-136. |
 • VILLARROYA, A. . «Informe sobre la política cultural de Catalunya, seguint la metodologia del Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe del Consell d'Europa/ERICarts». Generalitat de Catalunya, 2010, pp. 1-91. http://www20.gencat.cat/docs/msi-cultura/Relacions%20Internacionals/Noticies/Documents/Arxiu/2010_Pol_Cult_Cat_b.pdf|http://www20.gencat.cat/docs/msi-cultura/Relacions%20Internacionals/Noticies/Documents/Arxiu/2010_Pol_Cult_Cat_b.pdf
 • VILLARROYA, A. . «Proposta metodològica per a l'anàlisi de les dades del CUPIX (Cultural Price Index on Goods and Services)». Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2010, n. 6, pp. 1-5. http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/MET_006_CUPIX.pdf|http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/MET_006_CUPIX.pdf
 • Mañà, T. ; Agustí, L. ; Barrios, M. T ; Ventura, N. ; VILLARROYA, A. . «La promoció de la lectura a Catalunya (2008-2009)». sense especificar, 2010, pp. 71-87. http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/209618/278833|http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/209618/278833
 • VILLARROYA, A. ; Escardibul, J.O. . «Anàlisi de la despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació (1998-2008)». Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2010, n. 28, pp. 1-104. http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/ESTAD_028_Despesa_cultural_llars.pdf|http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/ESTAD_028_Despesa_cultural_llars.pdf
 • VILLARROYA, A. . «Compendi de Polítiques i Tendències Culturals a Europa». Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2010, n. 8, pp. 1-5. http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/MET_008.pdf|http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/MET_008.pdf
 • VILLARROYA, A. . «Proposta de disseny de l'Índex de Preus al Consum (IPC) cultural». Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2010, n. 7, pp. 1-8. http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/MET_007_IPC.pdf|http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/MET_007_IPC.pdf
 • Llueca, C. . «Archivando la Web». Editorial Universidad Pompeu Fabra, 2010, v. 2008-2010. http://www.documentaciondigital.org|www.documentaciondigital.org

Artículo de revista académica

 • Pons, Amadeu . «Morin els cercadors; visquin les bibliografies!». Blok de BiD, 2010. http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/morin-els-cercadors-visquin-les-bibliografies|http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/morin-els-cercadors-visquin-les-bibliografies
 • Romero, L ; Ardanuy, J. . «El cas de Dorothea Pihsin ». L'Upir, 2010, v. 3, n. 25, pp. 158-163. http://www.cercle-v.org/u25.htm|http://www.cercle-v.org/u25.htm
 • Ardanuy, J. . «Sobre la importància històrica de Serra d'Or per a la recerca en literatura catalana». Serra d'Or, 2010, n. 606, pp. 14-18.
 • Abadal, E. ; Abad-García, F. ; Melero, R. ; Rodríguez-Gairín, J.M. . «Acceso abierto a la ciencia: informe 2009 y prospectiva 2010». Anuario ThinkEPI, 2010, v. 4, pp. 285-292.
 • Abadal, E. . «Las revistas científicas españolas en Ciencias del Deporte: acciones básicas sobre su difusión y visibilidad». RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 2010, v. 6, n. 19. http://www.cafyd.com/REVISTA/ojs/index.php/ricyde/article/view/280/188|http://www.cafyd.com/REVISTA/ojs/index.php/ricyde/article/view/280/188
 • Ortega, M. ; Gascón, J. . «Las aleluyas como primer libro de lectura». Educación y Biblioteca, 2010, v. 22, n. 180, pp. 19-27. http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/108899/1/EB22_180.pdf|Número de la revista en PDF
 • Guallar, Javier . «Les Jornades Catalanes de Documentació, balanç personal i expectatives actuals». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2010, n. 52, pp. 136-137. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3418642|Dialnet
 • Pérez-Montoro, M. ; Codina, Ll. . «Software de prototipado para la arquitectura de la información: funcionalidad y evaluación». El Profesional de la Información, 2010, v. 19, n. 4, pp. 417-424.
 • Térmens, M. . «La sostenibilitat econòmica i tècnica dels repositoris de preservació digital». Lligall: Revista Catalana d'Arxivística, 2010, v. 31, pp. 44-62. http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-31-1|http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-31-1
 • Mañà, T. ; Agustí, L. ; Barrios, M.T. ; Ventura, N. ; VILLARROYA, A. . «La promoció de la lectura a Catalunya (2008-2009)». Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, 2010, v. 1, n. 1, pp. 71-87. http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/209618/278833|http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/209618/278833
 • Vall Casas, A. ; Rodríguez Parada, C. . «Información para pacientes y educación en la salud de la ciudadanía: a la búsqueda de nuevos usuarios». El Profesional de la Información, 2010, v. 19, n. 3, pp. 296-299.
 • Arroyo-Vázquez, N. ; Guallar, J. . «4th International LIS-EPI meeting: una mirada al futuro de la información.». El Profesional de la Información, 2010, v. 19, n. 1, pp. 101-108.
 • Codina, L. ; Abadal, E. ; , . «Anatomia de Google Books: un projecte de biblioteca digital a la cruïlla = Anatomía de Google Books: un proyecto de biblioteca digital en la encrucijada». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2010, n. 24. http://www.ub.edu/bid/24/codina2.htm|http://www.ub.edu/bid/24/codina2.htm
 • Perez-Montoro Gutiérrez, M. . «Arquitectura de la Información en entornos web». El Profesional de la Información, 2010, v. 19, n. 4, pp. 333-337.
 • Urbano, C. ; Argudo, S. . «Formación universitaria en información y documentación: 2010, el complejo despertar a un escenario abierto». Anuario ThinkEPI, 2010, v. 2010, pp. 17-25. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3263272|http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3263272
 • Abadal, E. ; Anglada, L. . «Tecnologia i biblioteques: una mirada al passat per veure els reptes del futur». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2010, n. 52, pp. 24-36. http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/195677|http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/195677
 • Andreu i Daufí, J. ; Palma Gómez, A. ; Russiñol i Amat, M. . «El proyecto de creación del archivo del Fútbol Club Barcelona: los primeros pasos para la implantación de una unidad de gestión de documentos en el Club». Archivamos: Boletín ACAL, 2010, n. 75, pp. 41-48. http://dx.doi.org/ISSN-1576320X|
 • Sánchez, L. ; Campos, M. . «La teoría de la comunicación: diversidad teórica y fundamentación epistemológica.». Diálogos de la comunicación, 2010.
 • García, M.A. ; González, V. ; Ramos, C. . «Modelos de Interacción en Entornos Virtuales de Aprendizaje». Tonos Digital. Revista electrónica de filología, 2010, n. 19. http://www.um.es/tonosdigital/znum19/secciones/estudiso-11-entornosvirtuales.htm|WWW.tonosdigital.com
 • Ollé, C. ; Borrego, A. . «A qualitative study of the impact of electronic journals on scholarly information behavior». Library & Information Science Research, 2010.
 • Mañà, T. . «Llibres per a infants i joves». Serra d'Or, 2010, n. 603, pp. 95-100.