2013

Capítulo de libro

 • Ardanuy, J. ; Cañivano, M.A. ; Chavarria, M. ; Fontboté, H. ; Morante, H. ; Oleart, O. ; Pejó, X. ; Pérez, E. ; Pons, ; Amadeu, Pou´ ; Quintana, A. ; Roca, B. ; Satorras, R.M. ; Taranilla, R. ; Urbano, C. ; Vallès, A. ; Ymbert, M. . «Documentació: localització i gestió de fonts d'informació». Huygens editorial, 2013. |
 • Bonet, L. ; Carreño, T. . «Les festivals de musique en Espagne». Michel de Maule, 2013, pp. 182-192. |
 • Centelles Velilla, Miquel ; Ribera, Mireia . «Guía de SCORM». Universitat de Lleida, 2013. http://hdl.handle.net/2445/45376|
 • Bonet, L. . «Heritage tourism». Edward Elgar Publishing Ltd., 2013, pp. 386-401. |
 • Baró, M. . «Més oportunitats per a la lectura: els llibres de coneixements a l'escola». Fundació Jaume Bofill, 2013, pp. 33-42. http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/575.pdf|http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/575.pdf
 • Centelles, M. ; Ribera, M. . «Guia d'SCORM». Universitat de Lleida, 2013, pp. 185-210. http://www.videoaccessible.udl.cat/guies/GuiaSCORM.pdf|http://www.videoaccessible.udl.cat/guies/GuiaSCORM.pdf
 • Bonet, L. . «Bipolaritat: efervescència i crisi». ICUB, Ajuntament de Barcelona, 2013, pp. 8-33. http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=5714/9918/20117&lng=ca|http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=5714/9918/20117&lng=ca
 • Baró, M. . «Lectura i lectures a la biblioteca escolar». Fundació Jaume Bofill, 2013, pp. 7-15. http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/575.pdf|http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/575.pdf

Libro

 • Négrier, E. ; Bonet, L. ; Guérin, M. . Festivals de musique(s), un monde en mutation. Michel de Maule, 2013. http://www.micheldemaule.com/Titres-Disponibles-aux-Editions-Michel-de-Maule/Festivals-de-musiques-un-monde-en-mutation/348.htm|http://www.micheldemaule.com/Titres-Disponibles-aux-Editions-Michel-de-Maule/Festivals-de-musiques-un-monde-en-mutation/348.htm
 • Baró, M. ; Batallé, M. ; Camacho, T. ; Fenoll C., ; Lladó, C. ; Mañà, T. ; Nieto, J. ; Paños, E. . Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, 2013. |
 • Guallar, J. ; Leiva-Aguilera, J. . El content curator. Guía básica para el nuevo profesional de internet. Editorial UOC, 2013. |
 • Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. . Las bibliotecas escolares en España. Dinámicas 2005-2011. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013. http://leer.es/files/2013/09/estudio.pdf|http://leer.es/files/2013/09/estudio.pdf
 • Baiget, Tomàs (director) ; Guallar, Javier (coordinación) . Anuario ThinkEPI 2013. Análisis de tendencias en información y documentación. Editorial UOC, 2013. http://www.editorialuoc.cat/anuario-thinkepi-2013|Editorial UOC
 • Térmens, M. . Preservación digital. Editorial UOC, 2013. |
 • Carrera, X. ; Centelles, M. ; Coiduras, J.L. ; Garcia, R. ; Gil, R.M. ; Gil, V. ; Gimeno, J.M. ; Granollers, A. ; Oliva, M. ; Pascual, A. ; Ribera, M. ; Ribó, J.M. ; Salse, M. ; Sendín, M. ; Splendiani, B. . Guia de contingut digital accessible: vídeo. Universitat de Lleida, 2013. http://www.videoaccessible.udl.cat/guies/GuiaVideoAccessible_Sencera.pdf|http://www.videoaccessible.udl.cat/guies/GuiaVideoAccessible_Sencera.pdf
 • Bosch, E. ; Burset, S. ; Romeo, M. ; Yepes i Baldó, M. ; Sánchez, L. ; González-Argüello, V. ; García-Asensio, M.Á. ; Gustems, J. ; Martín, C. ; Berger, R. ; Aguilar, C. . «Análisis prospectivo para una docencia por competencias. Profesores, profesionales y egresados en el grado de Comunicación Audiovisual». Dipòsit digital UB. Innovadoc, 2013. http://hdl.handle.net/2445/44584|http://hdl.handle.net/2445/44584
 • García, M.A. ; Romeo, ; M., ; Yepes, M. ; Sánchez, L. ; Burset, S. ; González, V. ; Gustems, J. ; Bosch, E. ; Berger, R. ; Martín, C. ; Aguilar, C. . «Reflexions al voltant de la planificació de la matèria Projectes». Dipòsit digital UB. Innovadoc, 2013. http://hdl.handle.net/2445/34568|http://hdl.handle.net/2445/34568