2015

Libro

  • Agustí, Ll. ; Llobet, J. ; Pons, A. . Biblioteques públiques: bibliografia bàsica. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2015. http://scur.cat/G4XYM5|http://scur.cat/G4XYM5
  • Yepes-Baldó, M. ; Romeo, M. ; Aguilar, C. ; García, M.A. ; Martín, C. ; Burset, S. ; González, V. ; Gustems, J. ; Sánchez, L. ; Bosch, E. . Emprender en cav: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un mooc. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC), 2015. http://congresoeducacion.es/edu_web4/CAPITULOS_2015.pdf|Libro de capítulos
  • Bonet, L. ; Négrier, E. . Ulusal Kültürlerin sonu mu? Çeşitlilik sınavında kültür politikaları. Bilgi Universitesi, 2015. http://www.bilgiyay.com/p/786/ulusal-kulturlerin-sonu-mu-cesitlilik-sinavinda-kultur-politikalari|http://www.bilgiyay.com/p/786/ulusal-kulturlerin-sonu-mu-cesitlilik-sinavinda-kultur-politikalari
  • Bonet, L. ; Colomer, J. ; Garrido, A. ; Rodríguez, C. . Estat de la qüestió, propostes i recomanacions per al foment del mecenatge i el patrocini cultural a Catalunya. Reptes i reflexions. CoNCA Consell Nacional de la Cultura i les Arts, 2015. http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/004/026/original/Informe_qualitativo_i_recomendaciones_mecenatge_CAT.pdf|http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/004/026/original/Informe_qualitativo_i_recomendaciones_mecenatge_CAT.pdf
  • Somoza-Fernández, M. . Búsqueda y recuperación de información en bases de datos de bibliografía científica. Ediciones Trea, 2015. |
  • T. Mañà, . Les biblioteques, un projecte d'èxit? Una mirada 100 anys després.. Generalitat de Catalunya. Biblioteques , 2015. http://biblioteques.gencat.cat/web/sites/biblioteques/.content/tematic/documents/biblioteques_projecte_exit.pdf|http://biblioteques.gencat.cat/web/sites/biblioteques/.content/tematic/documents/biblioteques_projecte_exit.pdf
  • Ardanuy, Jordi . «Grau d'Informació i Documentació. Documents utilitzats en la gestió i avaluació del Treball de fi de grau (Curs 2014-2015)». Universitat de Barcelona, 2015. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/66410|http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/66410/1/TFG_BiD.pdf