2017

Capítulo de libro

  • Zamorano, M.M. ; Bonet, L. . «A conceptual framework on right and left-wing populist cultural policies: similitudes and differences from the Argentina case». Istanbul Bilgi University Cultural Policy and Management Research Centre, 2017. https://kpy.bilgi.edu.tr/search/?q=yearbook|https://kpy.bilgi.edu.tr/search/?q=yearbook
  • Yúfera, I. ; García, M. A. . «Dos lenguas de especialidad en el aula: curso de escritura jurídica y de escritura académica para estudiantes de máster.». Thomson Reuters/Aranzadi , 2017, pp. 287-307. |
  • Abadal, Ernest . «Las revistas científicas en el contexto del acceso abierto». Edicions Universitat de Barcelona, 2017, pp. 181-195. http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08744|Ebook

Libro

  • Perez-Montoro Gutiérrez, M. ; Codina, L. . Navigation Design and SEO for Content-Intensive Websites: A Guide for an Efficient Digital Communication. Elsevier (Chandos), 2017. |
  • Abadal, E. (editor) . Revistas científicas: situación actual y retos de futuro. Publicacions Universitat de Barcelona, 2017. http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08719|http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08719
  • Bonet, L. ; Schargorodsky, H. . Managementul teatrelor. Modele si strategii pentru organizatii si institutii de spectacol. Pro Universitaria, Bucuresti, 2017. http://www.culturadata.ro|http://www.culturadata.ro
  • Ardanuy, J. . Vampirs i d'altres cadàvers conflictius: història i folklore. A. G., 2017. |
  • Sulé, Andreu . «FOLIO, una plataforma de serveis bibliotecaris en codi obert». Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2017. http://www.cobdc.net/programarilliure/folio/|Publicació online
  • Turull Rubinat, Max (coord.) ; Pons i Serra, Amadeu ; Roca Acedo, Berta ; Satorras Fioretti, Rosa M. ; Vallès Elizalde, Àgueda . «Guia pràctica per fer un bon treball de recerca (TR) a batxillerat: #20 consells essencials». ICE Universitat de Barcelona, 2017, pp. 1-27. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/114030|Disponible en línia