1998

Conference Proceedings

 • Rodríguez-Gairín, J.M. . «Los servicios de obtención de documentos en la Universidad Española. Objetivos e indicadores de 1997 para una nueva metodología de trabajo». Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, 1998, v. 2, pp. 745-753. |

Capítulo de libro

 • Abadal, E.F. ; Gascón, J.G. . «Documentació». Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC), 1998, pp. 15-82. |
 • Vall Casas, A. . «Obres del corpus». Institut d'Estudis Catalans, 1998, p. XV-CXXXI. |
 • Vall Casas, A. . «Obres del corpus (Llengua literària)». Institut d'Estudis Catalans, 1998, p. XV-XLVI. |
 • Balagué, N. . «Las bibliotecas noruegas y la formación de sus profesionales». Ministerio de Educación y Ciencia, 1998, pp. 9-32. http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/1108/1/Noruega_91-106.pdf|http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/1108/1/Noruega_91-106.pdf
 • Baró, M. . «Aprender con otros libros». Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 1998, pp. 99-109. |

Libro

 • Perez-Montoro Gutiérrez, M. . Señal y contenido informativo: un análisis del concepto de información.. Publicacions i Edicions UB, 1998. |
1997

Artículo de revista académica

 • Bonet, L. . «Entrevista a Lluís Monreal». Revista Econòmica de Catalunya, 1997, n. 31, pp. 136-144.
 • Baró, M. ; Mañà, T. . «Las bibliotecas escolares en España: análisis de los resultados del estudio sobre su situación ». Primeras notícias: literatura infantil y juvenil, 1997, n. 149, pp. 25-35.
 • Serra, J. . «Forum sobre archivos electrónicos: DLM-Forum - Electronic Records ». Information World en Español, 1997, v. 6, n. 6.
 • Bonet, L. . «El estado como árbitro». Cultura, 1997, v. Mayo, n. 18.
 • Centelles Velilla, M. . «La producció catalana de fonts d'informació electròniques sobre dret: estat de la qüestió ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1997, n. 21, pp. 66-126.
 • Baró, M. ; Mañà, T. . «La Formación de usuarios en las bibliotecas escolares». Educación y Biblioteca, 1997, n. 84, pp. 65-66.
 • Abadal, E. . «L'edició òptica a Catalunya ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1997, n. 21, pp. 8-43. http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22506/22340|http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22506/22340
 • Baró, E. ; Bonet, L. . «Els problemes d'avaluació de l'impacte econòmic de la despesa cultural». Revista Econòmica de Catalunya, 1997, n. 31, pp. 76-83.
 • Salse-Rovira, M. . «Els serveis d'informació electrònica, què són i per a què serveixen». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1997, v. 20, n. Gener-Juny 1997, pp. 187-189.
 • Bonet, L. ; Baró, E. . «Presentació del dossier Economia de la cultura». Revista Econòmica de Catalunya, 1997, n. 31.
 • Agustí, Ll. . «La xarxa de biblioteques i els serveis informatius de l'Instituto Cervantes». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1997, v. Gen.-Jul, n. 20, pp. 112-123. http://www.racocat.net/index.php/Item/article/viewFile/22501/22335|http://www.racocat.net/index.php/Item/article/viewFile/22501/22335
 • Rodríguez-Gairín, J.M. . «Valoración del Impacto de la Información en Internet: Altavista, el 'Citation Index' de la red». Revista Espanola de Documentacion Cientifica, 1997, v. 20, n. 2, pp. 175-181. http://dx.doi.org/10.3989/redc.1997.v20.i2.591
 • Espelt, C. ; Pons, A. . «La formació universitària en Biblioteconomia i Documentació a Espanya: estat de la qüestió ». Anuari SOCADI de Documentació i Informació, 1997, pp. 29-39.
 • Estivill, A. ; Urbano, C. . «Cómo citar recursos electrónicos ». El Profesional de la Información, 1997, v. 6, n. 9 (sept.).
 • Gascón García, J. . «Autoridades de la Biblioteca Nacional de España en CD-ROM». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1997, n. 20, pp. 198-201.
 • Comalat, M. ; Reyes, L. ; Rodríguez Parada, C. . «Imatge i ús dels serveis d'informació en els alumnes de l'Escola de Biblioteconomia i Documentació Jordi Rubió i Balaguer (I). ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1997, n. 20, pp. 87-111.
 • Salse-Rovira, M. . «Biblioteconomía y Documentación en Internet». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1997, v. 20, n. Gener-Juny 1997, pp. 205-207.
 • Campos, I. ; Serra, J. ; Veiga, M. . «La normalització de documents administratius al Departament de Cultura: un projecte interdisciplinari ». Llengua i Ús. Revista Tècnica de Política Lingüística, 1997, n. 8.
 • Rodríguez Gairín, J.M. . «Internet, aplicación en la industria farmacéutica y afines.». Industria Farmacéutica, 1997, v. XII, n. 3, pp. 89-94.
 • Canela, M. ; Campos, I. ; Domingo, J. ; Serra, J. . «L'aplicació del quadre de classificació a l'organització dels documents informàtics». Arxius de Ciències Socials, 1997, n. 14.
 • Serra, J. . «De l'arxiu físic a l'arxiu lògic». Butlletí Informatiu de l'Associació d'Arxivers de Catalunya, 1997, n. 43.
 • VILLARROYA, A. . «Book review del llibre de Jorge Calero 'Financiación de la educación superior en España: Sus implicaciones en el terreno de la equidad'». Mediterranean journal of educational studies, 1997, v. 2, n. 2, pp. 158-159.

Conference Proceedings

 • Rodríguez-Gairín, J.M. . «Accessibilitat versus distribució d'informació. El projecte de sumaris electrònics a les Biblioteques UPC.». SOCADI: Societat Catalana de Documentació i Informació, 1997, pp. 347-357. |