1997

Conference Proceedings

 • Bonet, L. . «Estadísticas e indicadores al servicio del análisis del sector cultural y de la evaluación de las políticas públicas de cultura». OEI Madrid, 1997. |
 • Rodríguez-Gairín, J.M. . «Organització i difusió de la informació interna en una Biblioteca Universitària. Una aproximació a Intranet». SOCADI: Societat Catalana de Documentació i Informació, 1997, pp. 447-454. |
 • Casares, L. ; Edo, M. ; Olivé, M. ; Rodríguez-Gairín, J.M. . «Projectes de cooperació en matèria de préstec interbibliotecari dins el marc del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya». SOCADI: Societat Catalana de Documentació i Informació, 1997, pp. 213-225. |

Capítulo de libro

Libro

 • Vila, R. ; Montolío, E. ; Blasco, E. ; Cruz, M. ; Figueras, C. ; Forment, M. ; Garachana, M. ; García, M. A. ; Hernández, C. ; Martínez, E. ; Santiago, M. . Lengua española I. Gramática normativa y construcción de textos (1ª edición). Edicions Universitat de Barcelona, 1997. |
1996

Artículo de revista académica

 • Baró, M. . «Libros de conocimientos: evolucionar o morir ». Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ), 1996, n. 83, pp. 7-18.
 • Ardanuy, J. . «El «Chupacabras»: ¿Un Alienígena?». Papers d'Ovnis, 1996, n. 33-34, pp. 264-267.
 • Baró, M. ; Mañà, T. . «Biblioteca escolar i hàbits de lectura». Guix. Elements d'Acció Educativa, 1996, n. 227, pp. 5-7.
 • Checa, M. ; Masoliver, M. ; Serra, J. . «El descobriment d'un patrimoni cultural desconegut: el pla Sant Andreu-La Sagrera». Tot Sagrera, 1996, n. 72.
 • García, M.A. . «Los Países Bajos: área de uso de una variedad histórica del español». Anuari de Filologia, 1996, v. XIX, n. 7 Secció F, pp. 27-48.
 • Batlló, M.I. ; Comalat, M. . «Les biblioteques escolars en el sistema de lectura pública de Catalunya». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1996, n. 19, pp. 26-32.
 • Agustí, Ll. ; Bover, J. . «Impresos rars portuguesos: tres fulletons del segle XVIII de tema menorquí a la BN de Lisboa». Revista de Menorca, 1996, pp. 43-48.
 • Balagué, N. . «Kutturavtalen Norge-Spania. Ekspertutveksling. A visit to Norwegian Libraries». Synopsis, 1996, n. 6, pp. 335-338.
 • Pérez-Montoro, M. . «Guia de lectura para navegantes». Temps d'Educació, 1996, n. 16, pp. 187-188.
 • Rodríguez-Gairín, J.M. . «Noves perspectives en l'accés al document original. [en línia]». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1996, v. 18, pp. 17-27. http://bd.ub.es/pub/rzgairin/novesp.htm|http://bd.ub.es/pub/rzgairin/novesp.htm
 • García, M. A. . «La formació inicial del professorat». Guix. Elements d'Acció Educativa, 1996, n. 253, pp. 56-58.
 • Pascual, P. ; Puig, M. ; Riba, J. ; Térmens, M. ; Mestre, J.V. . «La Igualadina: una empresa rellevant en la història de la industrialització catalana». Y Llatina. Revista cultural de l´Anoia, 1996, n. 1, pp. 1-5.
 • Checha, M. ; Masoliver, M. ; Serra, J. . «Patrimoni industrial i canvis urbanístics: el pla Sant Antdreu-La Sagrera (Barcelona)». Butlletí d'Arqueologia Industrial i de Museus de Ciència i Tècnica, 1996, n. 29.
 • Bonet, L. . «A cultura contemporánea, un sector mercantilizado». Grial, 1996, v. XXXIV, n. 130, pp. 175-182.
 • Bonet, L. . «Nuevas posibilidades de empleo relacionadas con las innovaciones en la gestión y administración del museo. Nemus. Informe Español». Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 1996, v. IV, n. 17, pp. 78-85.
 • Baró, M. . «A la recerca de la informació. Com són i per a què serveixen els llibres deconeixements». Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 1996, n. 10, pp. 119-130.
 • Mañà, T. . «Literatura juvenil y lectura para jóvenes». Textos de didáctica de la lengua y de la literatura, 1996, n. 9, pp. 15-20.

Capítulo de libro

 • Vall Casas, A. . «Obres del corpus (Llengua no literària)». Institut d'Estudis Catalans, 1996, p. LX-CLIII. |
 • García, M.A. . «Testimonios españoles sobre el plurilingüismo de los Países Bajos durante los siglos XVI y XVII». Publicacions i Edicions UB, 1996, pp. 291-308. |

Libro

1995

Miscelánea

 • Sánchez, L. . «Research and Activities at CSLI, A Montly Report to Industrial Affiliates». CSLI Publications, 1995. |

Artículo de revista académica

 • Baró, M. ; Mañà, T. . «Formarse para informarse. La formación de usuarios infantiles en la búsqueda documental». Aula de Innovación Educativa, 1995, n. 43, pp. 54-57.
 • Andreu Sulé Duesa, . «Voleu saber quines llengües parlen les biblioteques de la UAB?». Biblioteca informacions, 1995, n. 10, pp. 6-6.
 • Bonet, L. . «Entrevista a David Throsby». Papeles de Economía/Cultura , 1995, v. Primavera-Otoño, n. 4.
 • Celma, N. ; Checa, M. ; Serra, J. ; Serrano, Y. . «La urbanització Nadal i la consolidació del passeig de Santa Eulàlia (1870-1930)». Finestrelles, 1995, n. 7.