1991

Artículo de revista académica

 • Balagué, N. . «Coordinadora del Comité de redacció». Biblioteca informacions, 1991, v. 1. http://ddd.uab.es/record/6|http://ddd.uab.es/record/6
 • Gascón, J. ; Pons, A. . «Llista de novetats ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1991, v. 8, n. gener-juny, pp. 90-114.
 • Pons, Amadeu . «'[Ressenya de] Bibliografía de biblioteconomía: resúmenes y sumarios de revistas. Dir. y elab. por Beatriz de Andrés González..' ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1991, v. 8, n. gener-juny, pp. 120-121.
 • Pons, Amadeu ; Roqué, Jordi . «'[Ressenya de] Verinosa llengua, Xavier Pericay i Ferran Toutain..'». Civitas fracta , 1991, v. 3, n. Tardor, pp. 69-71.
 • Abadal, E. . «La biblioteca electrónica ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1991, n. 8, pp. 119-119.
 • Baró, M. ; Mañà, T. . «Eppur si muove: un decenni de biblioteques escolars». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1991, n. 8, pp. 24-30.
 • Agustí, Ll. ; Dachs, R. . «Videotex i biblioteques». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1991, v. Jul.-Des., n. 9, pp. 86-96. http://www.racocat.net/index.php/Item/article/viewFile/22392/22226|http://www.racocat.net/index.php/Item/article/viewFile/22392/22226
 • Gascón García, J. . «Treballs de classificació i indexació de Jordi Rubió i Lois». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1991, n. 8, pp. 123-125.
 • Recoder, M.J. ; Abadal, E. . «La indústria de les bases de dades a Catalunya. Panoràmica de deu anys ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1991, n. 9, pp. 36-50. http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22388/22222|http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22388/22222
 • Baró, M. ; Mañà, T. . «Bibliotecas escolares: nuevos datos, nuevas reflexiones ». Educación y Biblioteca, 1991, n. 15, pp. 42-50.

Conference Proceedings

Libro

1990

Artículo de revista académica

Libro

 • Baró, M. . Preservació i conservació de materials de biblioteca i d'arxiu a Catalunya. Diputació de Barcelona, 1990. |
 • Baró, M. ; Mañà, T. ; Roig, A.M. . Les Biblioteques a les escoles públiques de Catalunya. Diputació de Barcelona, 1990. |
1989

Artículo de revista académica

 • Gascón García, J. . «Cataleg de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, d'Agustí Estrader i Núria Fullà». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1989, n. 5, pp. 108-109.
 • Pons, Amadeu . «'[Ressenya de] Martínez de Sousa, José. Diccionario de bibliología y ciencias afines..' ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1989, v. 5, n. jul.-des., pp. 111-113.
 • Bonet, L. . «Les subvencions intergovernamentals en cultura». Papers de Seminari, 1989, v. I, n. 31, pp. 271-306.
 • Abadal, E. . «Aplicacions del CD-ROM al mercat editorial experiències i perspectives a Europa ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1989, n. 5, pp. 53-61. http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22353/22187|http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22353/22187
 • Abadal, E. . «La función del documentalista en la sociedad ». Dia-logos de la Comunicación , 1989, n. 24, pp. 87-89.
 • Bonet, L. ; Sendra, G. . «El nou auditori, eix de l'estratègia musical de la ciutat». Barcelona. Metròpolis Mediterrània, 1989, n. 11, pp. 124-125.
 • Pons, Amadeu . «'[Ressenya de] Beaudiquez, Marcelle. Guide de bibliographie générale: méthodologie et pratique..' ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1989, v. 5, n. jul.-des., pp. 95-96.
 • Bonet, L. ; Sendra, G. . «Les orquestres simfòniques a Europa ». Papers de Seminari, 1989, v. I, n. 31, pp. 307-324.
 • Abadal, E. . «Fundamentos de información y documentación ». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1989, n. 5, pp. 110-111.
 • Baró, M. ; Mañà, T. . «A la búsqueda de la información». Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ), 1989, n. 10, pp. 14-19.

Conference Proceedings

 • Rodríguez-Gairín, J.M. . «Servei de Teledocumentació de Ciències de la Salut a la Universitat: l' experiència del primer any.». SOCADI: Societat Catalana de Documentació i Informació, 1989, pp. 325-344. |

Libro

 • Agustí, L. ; Permanyer, J. ; Ventura, N. . Recomanacions generals sobre edificis destinats a Biblioteca popular, instal•lacions i mobiliari. Diputació de Barcelona, 1989. http://www.edebe.com/web3/linju/edb_pre_ficha.asp?id=1304&idi=1&colec=19|http://www.edebe.com/web3/linju/edb_pre_ficha.asp?id=1304&idi=1&colec=19