2017
 • Sulé, Andreu . «FOLIO, una plataforma de serveis bibliotecaris en codi obert». Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2017. http://www.cobdc.net/programarilliure/folio/|Publicació online
 • Turull Rubinat, Max (coord.) ; Pons i Serra, Amadeu ; Roca Acedo, Berta ; Satorras Fioretti, Rosa M. ; Vallès Elizalde, Àgueda . «Guia pràctica per fer un bon treball de recerca (TR) a batxillerat: #20 consells essencials». ICE Universitat de Barcelona, 2017, pp. 1-27. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/114030|Disponible en línia
2016
 • Roig, F. ; Borrego, A. . «Disclosure of sources of possible conflicts of interest in Spanish biomedical journals: a long way to go». Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 2016, v. 39, n. 1, pp. 167-167. http://dx.doi.org/10.4321/S1137-6627/2016000100023
 • Ardanuy, Jordi. . «Seminario sobre investigación e innovación en el entorno bibliotecario catalán.». El Profesional de la Información- EPI, 2016. http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/seminario-sobre-investigacion-e-innovacion-en-el-entorno-bibliotecario-catalan/|http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/seminario-sobre-investigacion-e-innovacion-en-el-entorno-bibliotecario-cata
2015
 • Ardanuy, Jordi . «Grau d'Informació i Documentació. Documents utilitzats en la gestió i avaluació del Treball de fi de grau (Curs 2014-2015)». Universitat de Barcelona, 2015. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/66410|http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/66410/1/TFG_BiD.pdf
2013
 • Bosch, E. ; Burset, S. ; Romeo, M. ; Yepes i Baldó, M. ; Sánchez, L. ; González-Argüello, V. ; García-Asensio, M.Á. ; Gustems, J. ; Martín, C. ; Berger, R. ; Aguilar, C. . «Análisis prospectivo para una docencia por competencias. Profesores, profesionales y egresados en el grado de Comunicación Audiovisual». Dipòsit digital UB. Innovadoc, 2013. http://hdl.handle.net/2445/44584|http://hdl.handle.net/2445/44584
 • García, M.A. ; Romeo, ; M., ; Yepes, M. ; Sánchez, L. ; Burset, S. ; González, V. ; Gustems, J. ; Bosch, E. ; Berger, R. ; Martín, C. ; Aguilar, C. . «Reflexions al voltant de la planificació de la matèria Projectes». Dipòsit digital UB. Innovadoc, 2013. http://hdl.handle.net/2445/34568|http://hdl.handle.net/2445/34568
2012
2011
 • Baró, M. ; López, C. ; Insua, J. ; Sanjuán, E. ; Lluch, J. ; Vicente, L. ; Siles, M. . «A debat: La lectrua al segle XI». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2011, n. 55.
2010
 • Mañà, T. . «Una Aportació a la lectura pública del segle XX: les biblioteques de 'la Caixa' (1923-1993). Teresa Miret.». Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2010, n. 53(2010), pp. 124-126. http://www.cobdc.org/publica/item|www.cobdc.org/publica/item
2009
 • Mañà, T. . «Notes biogràfiques de Maria Novell, Montserrat Pérez Iborra i Consol Pastor». Xarxa Vives d'Universitats, 2009. |
2006
2005
 • Cosials, A. [trad.] . «Directrius IFLA/UNESCO per a la biblioteca escolar.». Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2005. |
2003
 • Térmens Graells, M. ; Ribera Turró, M. ; Sulé Duesa, A. . «Nivel de accesibilidad de las sedes web de las universidades españolas». Revista Espanola de Documentacion Cientifica, 2003, v. 26, n. 1, pp. 19-37. http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/131|http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/131
2000
 • Perez-Montoro Gutiérrez, M. . «Analíticos y continentales. Guía de la Filosofía de los últimos treinta años.». Cátedra, 2000. |
1995