2014
  • Guallar, J. . «Coordinació n. 33 (desembre 2014) dedicat als continguts audiovisuals». BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2014, n. 33. http://bid.ub.edu/33 |BiD
2012
  • Guallar, J. . «Coordinació n. 31. Tendències en documentació dels mitjans de comunicació». Trípodos. Revista digital de comunicació, 2012, n. 31, pp. 1-183. http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/issue/view/3/showToc|Trípodos