2018

Libro

 • Bonet, L. ; Calvano, G. ; Carnelli, L. ; Dupin-Meynard, F. ; Négrier, . Be SpectACTIve! Challenging participation in performing arts. Editoria & Spettacolo, 2018. https://www.editoriaespettacolo.com|https://www.editoriaespettacolo.com
 • Franganillo, J. . Gestión de información personal: integración mediante el correo electrónico. UOC, 2018. http://editorialuoc.cat/gestion-de-informacion-personal|http://editorialuoc.cat/gestion-de-informacion-personal
 • Bonet, L. ; Négrier, E. . Breaking the forth wall: proactive audiences in the performing arts. Kunnskapsverket, 2018. |
 • Bonet, L. ; Schargorodsky, H. . Management of theatres: models and strategies for cultural venues. Kunnskapsverket, 2018. |
 • Repiso, Rafael ; Guallar, Javier ; Pablos Coello, José Manuel de (coord.) . Revistas científicas de ciencias de la información en el abismo. EGREGIUS ediciones, 2018. https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/57769/ssoar-2018-repiso_et_al-Revistas_cientificas_de_ciencias_de.pdf|SSOAR
2017

Libro

 • Perez-Montoro Gutiérrez, M. ; Codina, L. . Navigation Design and SEO for Content-Intensive Websites: A Guide for an Efficient Digital Communication. Elsevier (Chandos), 2017. |
 • Bonet, L. ; Schargorodsky, H. . Managementul teatrelor. Modele si strategii pentru organizatii si institutii de spectacol. Pro Universitaria, Bucuresti, 2017. http://www.culturadata.ro|http://www.culturadata.ro
 • Abadal, E. (editor) . Revistas científicas: situación actual y retos de futuro. Publicacions Universitat de Barcelona, 2017. http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08719|http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08719
 • Ardanuy, J. . Vampirs i d'altres cadàvers conflictius: història i folklore. A. G., 2017. |
2016

Libro

 • Gascón, J. . Johannes Grammaticus: Comprehensorium.. Edicions Universitat de Barcelona, 2016. http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08497|referència al lloc de l'editorial
 • Baró, M. ; Trabal, M. . Biblioteca d'aula: una oportunitat per a la lectura i el coneixement. Generalitat de Catalunya.Departament d'Ensenyament. , 2016. http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/biblioteca/organitzacio/documents/bib_aula_marc_2016_web.pdf|http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/biblioteca/organitzacio/documents/bib_aula_marc_2016_web.pdf
 • Pedraza-Jiménez, R. ; Codina, Ll. ; Guallar, J. (coord.) . Calidad en sitios web. Método de análisis general, e-commerce, imágenes, hemerotecas y turismo. UOC, 2016. http://www.elprofesionaldelainformacion.com/EPIScholar/calidad-sitios-web.html|El profesional de la información
 • Ardanuy, Jordi ; Gil, Emili . Catalunya encantada.. A. G., 2016. |
 • Bonet, L. ; Schargorodsky, H. . La gestión de teatros: modelos y estrategias para equipamientos culturales. Gescènic, 2016. http://www.gestiondeteatros.com|www.gestiondeteatros.com
 • Yepes-Baldó, ; M., ; Romeo, M. ; García, M.A. ; Martín, C. ; Besolí, A. ; Burset, S. ; González, V. ; Gustems, J. ; Sánchez, L. y Bosch . Diseño de rúbricas de evaluación para competencias profesionalizadoras. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC), 2016. http://congresoeducacion.es/edu_web5/DOC/LIBROCAPITULOS2016.pdf|http://congresoeducacion.es/edu_web5/DOC/LIBROCAPITULOS2016.pdf
2015

Libro

 • Agustí, Ll. ; Llobet, J. ; Pons, A. . Biblioteques públiques: bibliografia bàsica. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2015. http://scur.cat/G4XYM5|http://scur.cat/G4XYM5
 • T. Mañà, . Les biblioteques, un projecte d'èxit? Una mirada 100 anys després.. Generalitat de Catalunya. Biblioteques , 2015. http://biblioteques.gencat.cat/web/sites/biblioteques/.content/tematic/documents/biblioteques_projecte_exit.pdf|http://biblioteques.gencat.cat/web/sites/biblioteques/.content/tematic/documents/biblioteques_projecte_exit.pdf
 • Somoza-Fernández, M. . Búsqueda y recuperación de información en bases de datos de bibliografía científica. Ediciones Trea, 2015. |
 • Bonet, L. ; Colomer, J. ; Garrido, A. ; Rodríguez, C. . Estat de la qüestió, propostes i recomanacions per al foment del mecenatge i el patrocini cultural a Catalunya. Reptes i reflexions. CoNCA Consell Nacional de la Cultura i les Arts, 2015. http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/004/026/original/Informe_qualitativo_i_recomendaciones_mecenatge_CAT.pdf|http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/004/026/original/Informe_qualitativo_i_recomendaciones_mecenatge_CAT.pdf
 • Bonet, L. ; Négrier, E. . Ulusal Kültürlerin sonu mu? Çeşitlilik sınavında kültür politikaları. Bilgi Universitesi, 2015. http://www.bilgiyay.com/p/786/ulusal-kulturlerin-sonu-mu-cesitlilik-sinavinda-kultur-politikalari|http://www.bilgiyay.com/p/786/ulusal-kulturlerin-sonu-mu-cesitlilik-sinavinda-kultur-politikalari
 • Yepes-Baldó, M. ; Romeo, M. ; Aguilar, C. ; García, M.A. ; Martín, C. ; Burset, S. ; González, V. ; Gustems, J. ; Sánchez, L. ; Bosch, E. . Emprender en cav: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un mooc. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC), 2015. http://congresoeducacion.es/edu_web4/CAPITULOS_2015.pdf|Libro de capítulos
2014

Libro

 • Cosials, À ; Guinó, M. ; Veciana, P. . Feu LECXIT! : 10 respostes per crear un Punt LECXIT. Fundació Jaume Bofill, 2014. http://www.fbofill.cat/sites/default/files/FES_LECXIT_guia.pdf|http://www.fbofill.cat/sites/default/files/FES_LECXIT_guia.pdf
 • Térmens, M. . Preservación digital. Editorial UOC, 2014. |
 • Guallar, Javier (director) ; Orduña, Enrique (coordinación) . Anuario ThinkEPI 2014. Análisis de tendencias en información y documentación. Editorial UOC, 2014. http://www.editorialuoc.cat/anuario-think-epi-2014|Editorial UOC
 • Abadal, E. . Open access: l'accesso aperto a la letteratura scientifica. Ledizioni, 2014. http://hdl.handle.net/2445/53329|http://hdl.handle.net/2445/53329
2013

Libro

 • Négrier, E. ; Bonet, L. ; Guérin, M. . Festivals de musique(s), un monde en mutation. Michel de Maule, 2013. http://www.micheldemaule.com/Titres-Disponibles-aux-Editions-Michel-de-Maule/Festivals-de-musiques-un-monde-en-mutation/348.htm|http://www.micheldemaule.com/Titres-Disponibles-aux-Editions-Michel-de-Maule/Festivals-de-musiques-un-monde-en-mutation/348.htm
 • Baró, M. ; Batallé, M. ; Camacho, T. ; Fenoll C., ; Lladó, C. ; Mañà, T. ; Nieto, J. ; Paños, E. . Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, 2013. |
 • Guallar, J. ; Leiva-Aguilera, J. . El content curator. Guía básica para el nuevo profesional de internet. Editorial UOC, 2013. |
 • Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. . Las bibliotecas escolares en España. Dinámicas 2005-2011. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013. http://leer.es/files/2013/09/estudio.pdf|http://leer.es/files/2013/09/estudio.pdf
 • Baiget, Tomàs (director) ; Guallar, Javier (coordinación) . Anuario ThinkEPI 2013. Análisis de tendencias en información y documentación. Editorial UOC, 2013. http://www.editorialuoc.cat/anuario-thinkepi-2013|Editorial UOC