IV Jornades d'Història de l'Edició: Les xarxes de negoci del llibre a Espanya (9 i 10 de maig)

1 comment

9-10 de maig de 2019 // Facultat de Biblioteconomia i Documentació - Universitat de Barcelona

 

A les jornades ens ocuparem de les activitats d'intercanvi, distribució i compra-venda al món del llibre, tot situant el focus en l'estudi dels agents i les xarxes que les fan possibles. L'estudi de les xarxes de producció, distribució i venda, les relacions entre els que hi participen i el funcionament de l'aprovisionament de llibres a Espanya ens permetrà conèixer les connexions i valorar el paper dels "nodes" d'àmplies xarxes amb connexions internacionals de molts dels intermediaris del món del llibre. Els mercaders de llibres i els editors van ser actius en la cerca d'autors als quals editar (o piratejar), de llibreters que connectessin amb el mercat i de lectors que poguessin satisfer el seu interès pels textos, tant les novetats erudites com les impresos menors.

 

DIJOUS, 9 DE MAIG 


9.15-9.45 h
Recepció i lliurament de la documentació


9.45 h
Benvinguda i presentació de la jornada


10.00-11.00 h
Conferència inaugural. Coordina: Pedro Rueda Ramírez (Universitat de Barcelona)

Ofelia Rey Castelao (Universidade de Santiago de Compostela). El negocio del libro a través de los Correos Marítimos de A Coruña al Río de la Plata.


11.00-11.30 h
Descans


11.30-13.00 h
Sessió I. Presentació de projectes. Coordina: Neus Verger (CRAI Biblioteca de Reserva. Universitat de Barcelona)

Alejandra Ulla Lorenzo (Universidad Internacional de La Rioja). Iberian Books & Ornamento.

María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza). Catálogo de obras medievales impresas en castellano hasta 1600 (COMEDIC).

Inés Nieto Márquez (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona). Impremta i edició als fons i col·leccions de l’Arxiu Històric de la Ciutat: una aproximació.


13.00-13.30 h
Visita a l’exposició La correspondència al món editorial (segles XIX-XX)


16.00-17.30 h
Sessió II. Xarxes i agents del llibre del Barroc a la Il·lustració. Coordina: Lluís Agustí (Universitat de Barcelona)

Manuel José Pedraza Gracia (Universidad de Zaragoza). Huesca como nodo de circulación del libro.

Alejandra Ulla Lorenzo (Universidad Internacional de La Rioja). Las libreras en el mercado editorial ibérico de la Edad Moderna: editoras, distribuidoras y vendedoras.

Gabriel Sánchez Espinosa (Queen’s University Belfast). El librero Ángel Corradi y la distribución y venta de las obras de la Academia Española a mediados del siglo XVIII.


17.30-18.00 h
Descans


18.00-19.00 h
Sessió III. Les xarxes editorials al segle XIX. Coordina: Mònica Baró (Universitat de Barcelona)

Laura Bellver Poissenot (Escola Llotja). Venta y distribución de las ediciones de Montaner y Simón (1868-1922). El mercado en países de lengua española.

Isaura Solé (Universitat de Barcelona). Els calendaris com a eina publicitària del món editorial durant l'últim terç del segle XIX. El cas de Henrich y C.ª, Sucesores de Narciso Ramírez.

 

DIVENDRES, 10 DE MAIG 


10.00-11.30 h

Sessió IV. El mercat del llibre en un món d'editors. Coordina: Concepción Rodríguez Parada (Universitat de Barcelona).

Lluís Agustí, Mònica Baró i Pedro Rueda Ramírez (Universitat de Barcelona). La distribució dels llibres de l’Editorial Barcino al seus inicis: l’abast de les llibreries els anys 1924-1936.

Christine Rivalan (Université de Rennes). De venta en todas las buenas librerías. Guía práctica de compras, brújula para lectores desorientados y algunas cositas más.

Josep Mengual Català (negritasycursivas). Editar a contracorrent sota la censura franquista. F. Oliver Brachfeld, Josep Janés i Walter Starkie.


11.30-12.00 h

Descans


12.00-13.00 h

Conferència de clausura. Coordina: Carina Rey (Universitat de Barcelona)

Jean-François Botrel (Université de Rennes). Para una historia cultural del impreso (siglos XIX-XX).


13.00h

Cloenda

 

Organització:

Coordinadors - Mònica Baró, Pedro Rueda Ramírez
Secretari acadèmic - Lluís Agustí

 

Seu de la Jornada

Sala d’Actes
Facultat de Biblioteconomia i Documentació - Universitat de Barcelona
Melcior de Palau, 140 - 08014 Barcelona
Metro: Sants-Estació

 

Assistència lliure. La inscripció és gratuïta. Enllaç d'inscripció a les jornades per rebre un certificat d'assistència a https://bit.ly/2UKgSzk

 

Organitza:

Saberes conectados: redes de venta y circulación de impresos en España y Latinoamérica. Proyecto I+D. HAR2017-84335-P
Exemplar. Grup d'Estudi del Patrimoni Bibliogràfic i Documental

 

Col·laboren:

Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades
Agencia Estatal de Investigación
CRICC
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona