Seminari amb Núria Vergés i Anna Villarroya

El passat 15 de maig va tenir lloc un seminari del CRICC dedicat a la perspectiva de gènere en la recerca. En primer lloc, Núria Vergés, investigadora del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, va detallar els avantatges de la inclusió de la perspectiva de gènere en la investigació i també va detallar les recomanacions que cal tenir presents en cada fase de la recerca (disseny, recollida de dades, publicació, difusió, etc.). Podeu consultar la seva presentació així com també un article publicat a la revista REIRE que hi està molt relacionat.

A continuació, Anna Villarroya, investigadora del CRICC, va presentar diversos projectes i publicacions en les quals s'ha analitzat la recerca des d'una perspectiva de gènere.