notícia

Convocatòria d'ajuts per projectes de recerca interdisciplinaris

Un any més, el CRICC convoca els ajuts a projectes interdisciplinaris. Aquests ajuts tenen com a objectiu fonamental donar suport a projectes de recerca que facin convergir al menys dos dels tres àmbits del CRICC: informació, comunicació i cultura.

Poden demanar aquest ajut equips d’almenys cinc investigadors i investigadores del CRICC que pertanyin a dos àmbits diferents dels tres inclosos al CRICC, dos dels quals actuaran com a investigadors principals a efectes administratius.

Concessió del projecte europeu “Fortalecimiento de capacidades para la Recuperación y Conservación del Patrimonio Documental y Bibliográfico en Latinoamérica”

Membres del CRICC participen en un projecte europeu recentment concedit per la EACEA i liderat per la Universidad Católica de San Pablo (Perú). El projecte, titulat “Fortalecimiento de capacidades para la Recuperación y Conservación del Patrimonio Documental y Bibliográfico en Latinoamérica”, està dotat amb 60.000 euros per a la nostra Universitat. De les 1005 propostes rebudes, només van resultar escollides amb finançament el 13%.  Entre els professionals que formen l’equip de Barcelona, s’hi troben alguns membres del CRICC: Mònica Baró, Miquel Térmens, Carina Rey, Lluís Agustí, Jesús Gascón i Amadeu Pons. També hi participen altres membres de l’equip de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, com ara Concepción Rodríguez Parada, Núria Jornet i Berta Blasi.

L’objectiu del projecte és la formació i actualització de bibliotecaris i gestors de patrimoni a Llatinoamèrica. La col·laboració de la Universitat de Barcelona en aquest projecte està relacionada amb la creació de continguts docents per a la formació de formadors. En un principi s’havia previst la visita a diferents països llatinoamericans. Donada la situació generada per la pandèmia, però, el disseny del projecte s’adaptarà per fases tenint en compte l’evolució de la situació sanitària.

Quadern de presentació del CRICC

Ens plau presentar-vos el Quadern de presentació del CRICC que vol ser la nostra carta de presentació i que s’adreça a centres i personal investigador d’altres àmbits, en especial de les ciències socials, a investigadors i investigadores d’altres països que vulguin fer estades de col·laboració amb nosaltres, i també a personal investigador en formació que estiguin interessats en les nostres línies de recerca.

Anuari de Biblioteques, Llibres i Lectura, 2020

L'Anuari de Biblioteques, Llibres i Lectura enceta una nova etapa amb l'edició del 2020: canvi de títol i migració de repositori.

Sota el títol d'Anuari de Biblioteques, Llibres i Lectura, la revista és accessible al repositori de Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona (RCUB) a l'enllaç següent: https://revistes.ub.edu/index.php/Anuari-BLL/index. Les cinc primeres edicions de l'Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura es poden consultar al repositori Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), al següent enllaç: https://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori.

Reptes tècnics i ètics en la reutilització de dades

Boté, J. , & Termens, M. (2019). "Reusing Data Technical and Ethical Challenges". DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 39(06), 329-337. doi.org/10.14429/djlit.39.06.14807

Aquest article planteja entre d’altres el significat de compartir dades. Les dades de recerca un cop compartides, es poden reutilizar, recontextualitzar o donar-les altra propòsit com per exemple construir un nou conjunt de dades. D’altra banda sembla que no és comú en totes les disciplines científiques que es comparteixin dades de recerca.

El patrimoni bibliogràfic, a debat

La Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals ha acollit una taula rodona sobre l’estat actual del patrimoni bibliogràfic, amb motiu de la presentació del llibre “De tesoros  a bienes patrimoniales: la difusión del patrimonio bibliográfico” (Ediciones Trea, 2019). A la taula han participat tres de les autores del llibre: Vinyet Panyella Balcells, presidenta del CoNCA, Yolanda Ruiz Ruiz, bibliotecària de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres del MNAC, i Victoria Rodrigo Fuentes, bibliotecària de les Biblioteques Municipals de Reus; el debat l’ha moderat la professora Concepción Rodríguez-Parada, autora del pròleg del llibre.

Cura de continguts i fonts d’informació obertes com a relacions estratègiques en periodisme

Codina, Lluís; Guallar, Javier (2019). «Cura de continguts i fonts d’informació obertes per a comunicadors: relacions estratègiques en un periodisme de qualitat». Comunicació: revista de recerca i d’anàlisi; 36(2): 71-86. DOI: 10.2436/20.3008.01.185  

L’article planteja que la cura de continguts (content curation) i les fonts obertes d’informació són dues peces que es poden unir al servei del periodisme de qualitat. D’una banda, les fonts obertes poden ser un dels principals instruments dels periodistes, juntament amb altres tipus de fonts, i tenen avantatges i característiques pròpies. D’altra banda, la cura de continguts proporciona el marc estratègic, a través del qual els periodistes i professionals dels mitjans poden explotar de manera especialment eficient aquestes fonts obertes.

Estudi bibliomètric i temàtic de la revista "El profesional de la información" amb el software Scimat

López-Robles, José-Ricardo; Guallar, Javier; Otegi-Olaso, José-Ramón; Gamboa-Rosales, Nadia-Karina (2019). “El profesional de la información (EPI): bibliometric and thematic analysis (2006-2017)”. El profesional de la información, v. 28, n. 4, e280417. DOI: https://doi.org/10.3145/epi.2019.jul.17 
 
L’article presenta una anàlisi bibliomètrica i temàtica de la revista El profesional de la información (EPI), entre els anys 2006 i 2017, amb Scimat, programari bibliomètric de codi obert (sota llicència GPLv3) per a la creació de mapes científics en un marc longitudinal. L’article té dues parts diferenciades. D'una banda, s'analitza la producció de la revista segons la base de dades Social Sciences Citation Index (SSCI) de la Web of Science Core Collection atenent a elements bibliomètrics clàssics com ara la productivitat i l‘impacte, senyalant els principals autors, organitzacions, països i articles.

Les publicacions d'accés obert dels investigadors dels centres de recerca de la Institució CERCA de Catalunya

Rovira, Anna; Urbano, Cristóbal; Abadal, Ernest (2019). "Open access availability of Catalonia research output: Case analysis of the CERCA institution, 2011-2015", PLoS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0216597  

En el marc de la tesi en curs d’Anna Rovira, alumna del programa de doctorat de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, s’ha realitzat aquest treball destinat a estudiar la disponibilitat sense barreres de pagament de les publicacions dels investigadors dels centres de recerca de la Institució CERCA de Catalunya. En el treball s’ha contemplat, amb una elevada granularitat tipològica, tota la casuística de les formes de distribució canòniques del moviment d’accés obert (AO), com ara la via daurada del AO (revistes) o la via verda (repositoris), així com fórmules alternatives que queden fora de les recomanacions d’aquest moviment, com ara serien xarxes socials acadèmiques, o altres llocs web. L’objectiu de l’estudi era determinar el ventall tipològic de solucions que els autors adopten per oferir l’accés lliure als resultats de la seva recerca, i en quin grau les solucions adoptades encaixen amb les directrius generals sobre AO derivades de les textos normatius dels governs, o amb les polítiques que adopten els diversos centres de recerca. Les dades obtingudes serviran per emmarcar l’estudi global que en la tesi es vol fer sobre les polítiques d’AO d’aquests centres, amb l’objectiu d’identificar els factors i condicionants que poden influir en la progressiva implantació de la publicació en obert, sota fórmules consistents amb les esmentades polítiques.