Vés al contingut

Accelerant les «scoping reviews» amb ATLAS.ti

Desenvolupament metodològic optimitzat amb programes CAQDAS

L’investigador del CRICC Juan-José Boté-Vericad publica un nou informe dins de la col·lecció «Informes del CRICC». Aquest manual ofereix una guia exhaustiva per realitzar una scoping review utilitzant les funcionalitats avançades d’ATLAS.ti.

Es descriu el procés de preparació i configuració del projecte, incloent-hi la importació de documents rellevants. El manual destaca la creació i gestió de codis per categoritzar la informació de manera sistemàtica, juntament amb l’ús de mems que disposen els documents, per elaborar resums dels articles científics al llarg de l’anàlisi. Es detallen les citacions per ressaltar i vincular segments específics de text als codis pertinents, facilitant la recuperació i anàlisi de dades.

El manual explica com utilitzar les eines de cerca i recuperació d’ATLAS.ti per identificar patrons i temes emergents, i com emprar les relacions entre codis, proporcionant una síntesi integral dels resultats. A més, cobreix les capacitats d’exportació d’ATLAS.ti, permetent la creació de taules i matrius per a l’informe final de l’scoping review, així com la integració amb altres programes d’anàlisi.

La secció final del manual ofereix orientació sobre l’estructuració de l’informe de l’scoping review, incloent-hi la metodologia utilitzada, els criteris d’inclusió i exclusió, i una discussió sobre les implicacions dels resultats. S’assegura que el procés de l’scoping review sigui rigorós i ben documentat, aprofitant al màxim el potencial d’ATLAS.ti.

Aquest manual proporciona un enfocament estructurat per dur a terme una scoping review, assegurant que els investigadors puguin dur a terme una anàlisi detallada i organitzada, amb una documentació adequada de cada pas del procés. En utilitzar ATLAS.ti, els investigadors poden gestionar grans volums de dades de manera eficient, millorar la precisió de l’anàlisi i presentar informes clars i coherents sobre els seus resultats.


Boté-Vericad, Juan-José. (2024). Acelerando las scoping review con ATLAS.ti: desarrollo metodológico optimizado con programas CAQDAS. http://hdl.handle.net/2445/213013. Barcelona: Universitat de Barcelona.

CRICC CRICC

Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona

Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

T. 93 403 57 70
cricc.info@ub.edu

© 2024 CRICC · Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies · Desenvolupat per Luzerta