Anàlisi de la recerca sobre coronavirus

1 comment

Herrera-Viedma, Enrique; López-Robles, José-Ricardo; Guallar, Javier; Cobo, Manuel-Jesús (2020). “Global trends in coronavirus research at the time of Covid-19: A general bibliometric approach and content analysis using SciMAT”. El profesional de la información, v. 29, n. 3, e290322. https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.22

Aquest estudi realitza una anàlisi bibliomètrica de la investigació sobre coronavirus, utilitzant com a referència les publicacions en la Web of Science Core Collection de 1970 a 2020. Aquesta investigació analitza 12.571 publicacions de 1970 a abril del 2020 aplicant tècniques bibliomètriques amb el programari SciMAT. La investigació actual proporciona una anàlisi conceptual completa dels principals tipus de coronavirus en la literatura, identificant els principals autors, organitzacions, països, fonts i àrees de recerca i avaluació i construeix a més un mapa científic per entendre l'estructura intel·lectual corresponent i les principals línies de recerca o temes.