El patrimoni bibliogràfic, a debat

La Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals ha acollit una taula rodona sobre l’estat actual del patrimoni bibliogràfic, amb motiu de la presentació del llibre “De tesoros  a bienes patrimoniales: la difusión del patrimonio bibliográfico” (Ediciones Trea, 2019). A la taula han participat tres de les autores del llibre: Vinyet Panyella Balcells, presidenta del CoNCA, Yolanda Ruiz Ruiz, bibliotecària de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres del MNAC, i Victoria Rodrigo Fuentes, bibliotecària de les Biblioteques Municipals de Reus; el debat l’ha moderat la professora Concepción Rodríguez-Parada, autora del pròleg del llibre.

La primera ponent a prendre la paraula ha sigut Vinyet, que ha fet èmfasi en la necessitat d’entendre i tractar les col·leccions locals de les biblioteques públiques també com a col·leccions patrimonials, així com la urgència d’una articulació jurídica i administrativa que reguli aspectes com ara l’adquisició, la preservació, l’accés, etc., de les col·leccions locals. També ha destacat la importància de la integració dels fons locals als catàlegs de les biblioteques que ha de permetre tenir un coneixement global de tota la producció local i, a la vegada, ser conscients de la singularitat i la diversitat del territori. I, com sempre, cal una millor dotació econòmica per adquirir, mantenir i tractar aquestes col·leccions, i més recursos humans, amb perfils adequats, per a treure tot el profit d’aquests materials.

Victoria i Yolanda han explicat dues exposicions que van dur a terme a les seves biblioteques per a donar a conèixer el fons. La primera, l’exposició “Premsa i societat a Reus” que va anar acompanyada d’unes jornades sobre premsa i que va tenir com a resultat un augment significatiu de les consultes al fons de premsa. La segona, l’exposició virtual “Llibres il·lustrats de la biblioteca d’Alexandre de Riquer” en la que ha mostrat l'interès de vincular el centre de documentació al conjunt d'estratègies del museu, mostrant a través d'un estudi de cas l'interès de les col·leccions bibliogràfiques per a entendre les peces del propi centre. Ambdues han coincidit en valorar les exposicions com un mitjà excel·lent per a difondre el patrimoni bibliogràfic; en la importància de col·laborar amb investigadors i experts en la concepció i preparació de les exposicions, així com la col·laboració entre biblioteques que tenen fons complementaris; i en el valor afegit que suposa fer jornades o xerrades lligades amb l’exposició, arribant així a una varietat més gran d’usuaris.

L’acte ha clos amb una animada discussió sobre la presència i el paper del món bibliotecari en el debat intel·lectual.