Els acords de transformació: obrint camí cap a l’accés obert?

1 comment

Borrego, Á., Anglada, L. and Abadal, E. (2020), Transformative agreements: Do they pave the way to open access?. Learned Publishing. https://doi.org/10.1002/leap.1347

Els acords de transformació, també coneguts com a acords de “compensació”, “llegir i publicar” o “publicar i llegir” han canviat l’enfocament de les llicències en l’àmbit de les revistes acadèmiques: de la contenció de costos cap a la publicació en accés obert. Una anàlisi de 36 acords de transformació a text complet registrats en el registre ESAC mostra que “Acord de transformació” és un terme generalista que comprèn diferents tipologies de contractes.

En aquest article, els professors del CRICC Ernest Abadal, Lluís Anglada i Ángel Borrego diferencien entre acords pre-transformadors, acords parcialment transformadors i totalment transformadors. Els acords pre-transformadors són llicències de subscripció tradicionals que concedeixen descomptes en el preu de processament dels articles (APC) o vals per a la publicació en accés obert d'un nombre limitat d'articles. Els acords parcialment transformadors diferencien la tassa de lectura de la tassa de publicació per cobrir les despeses de processament d'un determinat nombre d'articles. Els acords totalment transformadors permeten la publicació il·limitada en accés obert de la producció acadèmica de la institució subscrita.

En les tres categories alguns acords restringeixen la publicació d'accés obert a revistes híbrides, mentre que altres permeten la publicació tant en revistes híbrides com en revistes "golden". Els acords transformatius són més transparents que les llicències de revistes tradicionals, ja que permeten als autors conservar els drets d'autor i establir disposicions per facilitar la gestió dels fluxos de treball en accés obert. És difícil avaluar si aquests acords són només una fase temporal de la transició cap a l'accés obert o si perpetuaran l'actual estructura del sistema de comunicació acadèmic i les elevades despeses associades.