Els vídeos a les xarxes socials: anàlisi dels perfils de les biblioteques públiques catalanes durant el confinament

1 comment

Boté Vericad, Juan José; Sola Martínez, María José (2020). "Els vídeos a les xarxes socials i els blogs corporatius: anàlisi dels perfils de les biblioteques públiques catalanes durant el primer mes de confinament de la COVID-19". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 45 (desembre). <http://bid.ub.edu/45/bote.htm>. DOI: https://dx.doi.org/10.1344/BiD2020.45.3 

El propòsit principal d'aquest article és estudiar la presència dels vídeos als perfils de les xarxes socials i els blogs corporatius de les biblioteques públiques catalanes durant el primer mes de confinament (del 13 de març al 14 d'abril de 2020) amb un doble objectiu. El primer és saber si han creat o difós vídeos a les xarxes socials. El segon és delimitar-ne la tipologia i concretar el canal on s'han publicat. Com a pas previ, cal saber si les biblioteques públiques catalanes han estat actives a les xarxes socials durant aquest període independentment del contingut difós.

Per dur a terme aquest estudi es va crear un data set amb dades provinents del portal de Biblioteques Públiques de la Generalitat de Catalunya, així com de cerques a internet. El motiu pel qual es va crear fou que no existia un directori únic ni actualitzat per aquestes. Un cop construït el data set es va decidir analitzar l’activitat a Facebook, Twitter, YouTube, Instagram i els blogs. També es va decidir afegir els blogs en darrer lloc perquè es va observar que hi havia una gran activitat des de les mateixes biblioteques.

Aquest data set, que es troba en accés obert, disposa de 507 registres que inclouen xarxes de biblioteques, biblioteques públiques, punts de lectura i busos biblioteca. Dintre de l’article totes aquestes entitats s’han anomenat punts de servei.

Segons la seva activitat es van classificar els punts de servei en diferents categories per cada xarxa. A més, es va diferenciar entre vídeos difosos i vídeos propis. En total, s’ha analitzat de forma quantitativa els vídeos que s’han publicat en totes aquestes xarxes socials.

Finalment es van estudiar 4377 videos dels quals 3310 eren vídeos d’entreteniment. En les conclusions es detallen alguns aspectes observats a YouTube, Facebook i Twitter per a conèixer com es treballa el format vídeo a les biblioteques públiques catalanes.