Estudi bibliomètric i temàtic de la revista "El profesional de la información" amb el software Scimat

1 comment

López-Robles, José-Ricardo; Guallar, Javier; Otegi-Olaso, José-Ramón; Gamboa-Rosales, Nadia-Karina (2019). “El profesional de la información (EPI): bibliometric and thematic analysis (2006-2017)”. El profesional de la información, v. 28, n. 4, e280417. DOI: https://doi.org/10.3145/epi.2019.jul.17 
 
L’article presenta una anàlisi bibliomètrica i temàtica de la revista El profesional de la información (EPI), entre els anys 2006 i 2017, amb Scimat, programari bibliomètric de codi obert (sota llicència GPLv3) per a la creació de mapes científics en un marc longitudinal. L’article té dues parts diferenciades. D'una banda, s'analitza la producció de la revista segons la base de dades Social Sciences Citation Index (SSCI) de la Web of Science Core Collection atenent a elements bibliomètrics clàssics com ara la productivitat i l‘impacte, senyalant els principals autors, organitzacions, països i articles.

D’altra banda, s'analitza la producció de la revista amb Scimat, identificant les àrees temàtiques que han estat objecte d'investigació durant el període 2006-2017, la seva composició, relació i evolució. Els temes tractats a la revista es classifiquen en quatre categories, segons els indicadors de centralitat i densitat de Callon: temes motors (temes desenvolupats i importants per a la construcció de camp científic); perifèrics (desenvolupats internament però que es troben aïllats de la resta de temes); emergents o en declivi (amb una evolució a l'alça o en retrocés); bàsics i transversals (importants per al desenvolupament del camp científic però amb poc desenvolupament). Els principals temes motors i transversals identificats són aquells relacionats amb internet, web 2.0, xarxes socials, digitalització, biblioteques i bases de dades, principalment. Per la seva banda, els principals temes perifèrics i emergents inclouen l'ús de les tecnologies de la informació, l'accés obert a les dades, la visualització de la informació, el govern obert i la innovació.

L’article es pot consultar en versions en anglès i castellà.