Les notícies falses i els codis ètics dels professionals de la informació

1 comment

Boté-Vericad, Juan-José (2020). Fake News and Information Professionals’ Codes of Ethics. Telos: revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 22 (3), Venezuela. (Pp.567-578). DOI:www.doi.org/10.36390/telos223.07

L'objectiu d'aquest article és debatre els conceptes relacionats amb les Fake News. Aquests conceptes estan relacionats amb els diferents significats de les notícies falses com el trastorn informatiu, així com analitzar codis ètics dels professionals de la informació enfront dels desordres informatius i el comportament ètic pel que fa a la gestió de la informació. La rapidesa i facilitat amb què es poden difondre les notícies falses té implicacions en aquests professionals.

Un cop analitzada la revisió de la literatura s’analitza i debat el principals codis de conducta de les principals organitzacions i associacions de professionals de la informació.

Es discuteixen inicialment diferents casos de desinformació no només a la ciència sinó també en altres camps com política econòmica o banca.

Per poder verificar les notícies falses es plantegen diverses solucions que existeixen a la literatura com la comprovació de fets (fact-checking) o l’ús de la intel·ligència artificial. No obstant, sembla no haver hores d’ara una solució única.

Un cop revisada la literatura així com diferents casos significatius es debaten els codis ètics de Association for Information Science and Technology ( ASIS&T), la Federació Internacional de Biblioteques (IFLA), l'Associació Americana de Biblioteques (ALA), l'Associació de Ciències de la Informació i Tecnologia (ASIS & T) i la Societat de periodistes professionals (Society of professionals Journalists, 2014). De l’anàlisi de tots aquests codis cal destacar el rebuig a la restricció a l’accés a la informació, a la llibertat d’informació i neutralitat en el cas de les associacions de bibliotecaris. A la vegada en el cas del periodisme, facilitar informació acurada i fer-ne correcció quan es necessari.

Les conclusions que es deriven d’aquest article és que els professionals de la informació poden ajudar a combatre les notícies falses no només amb els codis de conducta sinó també amb l’ajut de la tecnologia.