Maria-Jose Masanet signa un conveni de recerca amb el Projecte TRANSGANG (UPF) per portar a terme l’estudi ‘media representations and youth Street organizations’

Maria-Jose Masanet, investigadora del CRICC i professora del Departament d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, signa un conveni de recerca amb el projecte europeu TRANSGANG (ERC Advanced Grant), liderat pel Dr. Carles Feixa, per portar a terme un estudi centrat en l’anàlisi de les representacions mediàtiques dels grups juvenils de carrer. 

L’objectiu principal del projecte TRANSGANG és investigar els grups juvenils de carrer transnacional a partir dels processos de mediació en els que participen, focalitzant-se en tres regions geogràfiques: Amèrica Llatina, sud d’Europa i nord d’Àfrica. Amb aquest projecte es busca revertir l'enfocament que tradicionalment s'ha privilegiat en els estudis sobre els grups juvenils, centrat en destacar aspectes delinqüencials, perillosos i violents. Un enfocament que ha estat prioritzat i emfatitzat per les polítiques públiques i els mitjans de comunicació (Feixa Pàmpols, 2019). És per això que l'estudi d'aquest conveni proposa explorar les representacions mediàtiques al voltant dels grups juvenils de carrer amb l'objectiu de comprendre la realitat d'aquests grups en tota la seva complexitat, atenent a tots els actors que participen en la formulació de l'imaginari al voltant d’ells. I els mitjans de comunicació constitueixen un important agent en aquest sentit. Per tant, aquest estudi suposa un complement que acompanya la fase central del projecte TRANSGANG. En l'estudi es combina l'anàlisi del missatge amb l'anàlisi de la recepció, a través de la utilització de diferents eines de recerca. Al mateix temps, es treballa amb productes de ficció, de no ficció i auto-representacions.

Aquest estudi tindrà una durada de dos anys (2020-2022) i es crearà un equip de recerca amb investigadors del Departament d’Informació i Mitjans Audiovisuals per portar-lo a terme.