Pedro Rueda publica un capítol sobre les relacions culturals entre Amèrica i Europa

1 comment

Rueda, Pedro. “Transfer of Knowledges: Written Culture and Books in the Hispanic Atlantic World”. Doris Moreno (ed.). The Complexity of Hispanic Religious Life in 16th-18-Century. Leiden: Brill, 2019, p. 153-188 (The Iberian Religious World, 6). ISBN 978-90-04-41721-2. https://doi-org.sire.ub.edu/10.1163/9789004417250

En aquest treball ens centrem en l'Atlàntic i les relacions en clau cultural (d'anada i tornada) entre Amèrica i Europa. La lectura i l'escriptura van ser decisives en les cultures en contacte en el primerenc món modern. En aquest univers d'intercanvis i contactes van jugar un paper rellevant la religiositat catòlica i les elits eclesiàstiques. Analitzem els estudis que s'han ocupat de la cultura escrita, la historiografia sobre la correspondència, la circulació dels textos i les xarxes de distribució de llibres en les relacions atlàntiques, on la comunicació estava subjecta a un ritme propi de contacte i transferència. La mirada al voltant dels fenòmens atlàntics suposa trencar certes barreres, admetre la barreja i la diversitat, no centrar-se únicament en les interpretacions institucionals i jurídiques, ja que la norma es fixa, però la seva transgressió es dóna de manera habitual en les relacions atlàntiques.