Publicació d'un article de Juanjo Boté sobre la gestió de datasets a les col·leccions especials

1 comment

La gestió de datasets a les col·leccions especials

Boté, Juan-José. (2019). Dataset management as a special collection. Collection Management, DOI: 10.1080/01462679.2019.1586613

Es presenta una revisió de la literatura al voltant del futur de la inclusió dels datasets nascuts digitals a les col·leccions especials de les biblioteques universitàries. Els reptes que plantegen els datasets són diversos, des de la seva adquisició fins la seva presentació als usuaris finals . Així, l’article planteja que les biblioteques universitàries haurien de seleccionar datasets especialitzats que aportin valor a la seva col·lecció especial. Precisament la raresa dels materials o el seu valor és una de les característiques de les col·leccions especials.

És important, però, que els datasets que neixin digitals puguin ser llegits per ordinadors i/o computeritzats quan existeixi una adequada tecnologia. Així, qüestions com la pròpia selecció dels mateixos, on es planteja fer una curació de continguts sobre els datasets. Aquesta curació de continguts esdevindria manual atès que és la que després facilitarà la inclusió dels datatsets adquirits a la col·lecció especial.

D’altra banda, també caldrà tenir present qüestions com la interoperabilitat especialment important a petites institucions. També valorar la seva possible corrupció digital on s’haurà de plantejar diferents estratègies de preservació digital inclosa la seguretat digital al voltant dels mateixos. Per tant, les estratègies de preservació digital com l’auditoria digital s’hauran de fer de forma constant a fi d’evitar futurs danys en els propis datasets. Finalment, les estratègies de preservació digital hauran de contemplar conservar els datasets com un tot, un conjunt d’objectes digitals ja que sinó es podria perdre informació futura.