Quadern de presentació del CRICC

Ens plau presentar-vos el Quadern de presentació del CRICC que vol ser la nostra carta de presentació i que s’adreça a centres i personal investigador d’altres àmbits, en especial de les ciències socials, a investigadors i investigadores d’altres països que vulguin fer estades de col·laboració amb nosaltres, i també a personal investigador en formació que estiguin interessats en les nostres línies de recerca.

En el quadern trobareu els nostres objectius i activitats, la descripció de les vuit línies de recerca actives
en aquest moment, així com la fitxa del personal investigador que actualment és membre del centre, el resum de projectes de recerca i de publicacions dels darrers tres anys (2017-2019) i, finalment, una referència a dos productes elaborats pel CRICC, l’Anuari de Biblioteques, Llibres i Lectura i la base de dades MIAR (Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes), que inclou la descripció de més de 45.000 revistes científiques.

Podeu accedir al quadern a través del Dipòsit Digital de la UB, on trobareu les versions en català, castellà i anglès.

Bona lectura!