Un apropament etnogràfic per explorar les competències transmèdia i estratègies informals d’aprenentatge dels adolescents

1 comment

Scolari, C. A., Ardèvol, E., Pérez-Latorre, Ò., Masanet, M.-J., & Lugo Rodríguez, N. (2020). "What are Teens Doing with Media? An Ethnographic Approach for Identifying Transmedia Skills and Informal Learning Strategies". Digital Education Review, (37), 269–287. https://doi.org/10.1344/der.2020.37.265-283 

Aquest article exposa el marc metodològic utilitzat en el projecte Transmedia Literacy. L’objectiu del projecte era explorar les habilitats transmèdia i les estratègies d’aprenentatge dels adolescents, centrant-se específicament en tres àmbits: els videojocs, les xarxes socials i la producció digital creativa (cultura participativa). Les pràctiques a explorar inclouen maneres de fer i d’aprendre però també aspiracions, interessos i passions. 

Per assolir els objectius del projecte, el primer pas va ser definir l’enfocament i les eines metodològiques a utilitzar. En aquest article s’expliquen les diferents passes i processos realitzats per fer-ho: les estratègies utilitzades per apropar-se a l’objecte d’estudi (els adolescents); la definició i delimitació dels espais on realitzar el treball de camp; el disseny de les eines de recollida de dades; l’avaluació de l’eficàcia d’aquestes eines; i, finalment, la reflexió sobre les possibilitats i limitacions de l’enfocament i eines aplicades. La pregunta principal que va guiar aquest enfocament metodològic va ser: com es pot conèixer i analitzar el que fan els joves amb els mitjans? Per identificar, descriure i analitzar empíricament les habilitats transmèdia i estratègies d’aprenentatge dels adolescents es va decidir centrar-se en pràctiques observables i en l’auto-explicació dels adolescents, seguint un enfocament qualitatiu i etnogràfic.