Una panoràmica de la investigació en Documentació en els darrers 20 anys

1 comment

Abadal, Ernest; Guallar, Javier (2020). “Research on Library and Information Science in Spain: diagnosis 2020”. Profesional de la información, v. 29, n. 4, e290444. https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.44

La investigació espanyola en Documentació comença a destacar a partir de la dècada de 1980, de manera paral·lela a la creació dels estudis universitaris de Biblioteconomia i Documentació, i va incrementant la seva activitat de manera notable fins a l'any 2000. En aquesta etapa les seves principals característiques eren les següents: divulgadora, baixa repercussió internacional, escassetat de recursos econòmics i humans i escassa qualitat metodològica. En els primers 20 anys de segle XXI hem estat testimonis d'un destacat creixement i diversificació d'aquesta activitat investigadora, el que ha suposat la superació de la majoria dels problemes abans apuntats. 

En aquest text es presenta una panoràmica general de la recerca en documentació en els últims 20 anys basant-nos en l'anàlisi de cinc aspectes fonamentals: publicacions (articles i monografies), temes i mètodes, revistes científiques, projectes de recerca i tesis doctorals. De cada un d'ells s'ofereixen dades descriptives generals a partir de fonts estadístiques públiques i també comentaris a partir d'una revisió bibliogràfica. Com a conclusió, es destaca un balanç global molt positiu de la investigació espanyola en Documentació en els últims 20 anys, ja que s'ha constatat un increment quantitatiu (en publicacions, en tesis, projectes d'investigació, etc.) i una millora qualitativa en l'ús de mètodes i tècniques d'investigació, així com una diversificació dels temes. De tota manera, es podria millorar en la internacionalització (col·laboració amb autors estrangers) i la presentació de projectes internacionals. Hi ha el risc que l'envelliment i l'absència de renovació generacional de les plantilles d'investigadors, especialment, de la universitat, frenin aquest creixement.