Users’ Cognitive Load: A Key Aspect to Successfully Communicate Visual Climate Information

1 comment

Calvo, Luz; Christel, Isadora; Terrado, Marta; Cucchietti, Fernando; and Pérez-Montoro, Mario; (2022). “Users Cognitive Load: A Key Aspect to Successfully Communicate Visual Climate Information”. Bulletin of the American Meteorological Society, v. 103, n. 1. e-ISSN: 0003-0007. Disponible a <https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/103/1/BAMS-D-20-0166.1.xml>.


La comunicació visual de la informació climàtica és un factor important dins dels serveis climàtics, donat que suposa la traducció de dades multidimensionals a l'àmbit visual. Tanmateix, les que inclouen massa capes de complexitat poden dificultar els processos de presa de decisions, limitant la capacitat cognitiva dels usuaris i afectant la seva atenció, reconeixement i memòria de treball. L'objectiu d'aquest article és proporcionar proves quantitatives i qualitatives de com l'ús de dissenys centrats en l'usuari, tècniques de visualització i elements d'interacció poden reduir la càrrega cognitiva dels usuaris.

Per a fer una comparació des del punt de vista de la percepció i la càrrega cognitiva, s'investiguen els canvis aplicats al Projecte Ukko, un prototip d'eina de servei climàtic que proporciona prediccions climàtiques adaptades al sector energètic, i el seu posterior redisseny, que utilitza una codificació visual simplificada de la incertesa i ús d'elements interactius. L'estudi consisteix en dues anàlisis: (I) una anàlisi quantitativa mitjançant¡ una sessió de proves d'usuari amb dues tasques a realitzar amb ambdues eines (Projecte Ukko i redisseny), i (II) una anàlisi qualitativa d'aspectes positius contra negatius per a ambdues eines mitjançant la metodologia de butxaca d'escala bipolar. Els resultats de la part quantitativa apunten que les taxes d'èxit són significativament més elevades en el redisseny, i pel que fa a l'anàlisi qualitativa, es detecta un esforç més gran dut a terme pels participants al Projecte Ukko. Paral·lelament, els resultats de la tècnica de butxaca d'escala bipolar apunten que el nombre d'aspectes positius esmentats per les participants era més alt en el redisseny.

Aquests resultats apunten que l'aplicació del disseny centrat en l'usuari, la interacció i els aspectes cognitius al disseny de visualitzacions d'informació climàtica redueixen la càrrega cognitiva dels usuaris durant el rendiment de les tasques, millorant així l'experiència de l'usuari i fent-la més entenedora per a tots els públics.