Pla estratègic

 

 • Consolidar i incrementar l’activitat investigadora dels membres del centre en línies de recerca conjuntes des d’una perspectiva interdisciplinar.
   
 • Coordinar les actuacions dels Grups de Recerca i de l’Observatori existents i establir sinergies entre ells.
   
 • Fomentar la internacionalització de la recerca en l’àmbit d’especialització del centre.
   
 • Facilitar la presentació de projectes estatals i europeus.
   
 • Incrementar la visibilitat i la difusió de la recerca en l’àmbit de la documentació, la informació, la comunicació i la cultura.
   
 • Potenciar la formació científica de joves investigadors.