Com és la recerca sobre cura de continguts?

Guallar, Javier, Codina, Lluís, & Abadal, Ernest (2020). "La investigación sobre curación de contenidos: análisis de la producción académica". Ibersid: Revista de sistemas de información y documentación, 14(1), 13-22. https://ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/view/4653

En aquest article es pretén analitzar la producció científica sobre cura de continguts, estudiant la seva evolució temporal, aspectes d'autoria com les col·laboracions entre autors i les seves filiacions, les revistes i congressos més rellevants així com les temàtiques més tractades. Entre els resultats, es pot destacar: 

  • la multidisciplinarietat dels estudis sobre cura de continguts, ja que trobem exemples realitzats des del periodisme a l'enginyeria i informàtica, o des de l'educació a la documentació
  • una distribució de autories i filiacions en molts investigadors i centres
  • una forta vinculació temàtica amb els mitjans socials, que són els canals més utilitzats per a la seva difusió

Quina visibilitat web tenen les biblioteques universitàries? Tenen impacte en la visibilitat web de les seves institucions?

Vállez, M., & Ventura, A. (2020). "Analysis of the SEO visibility of university libraries and how they impact the web visibility of their universities". The Journal of Academic Librarianship, 46(4), 102171. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102171

Aquest article presenta una anàlisi comparativa de la visibilitat web de 20 biblioteques universitàries internacionals, 10 corresponen a les universitats més ben posicionades al World University Rankings del Times Higher Education, i 10 a les universitats espanyoles amb major nombre d'alumnes. També s'analitza si existeix una correlació entre la visibilitat web de les biblioteques i la de les seves universitats. Per desenvolupar aquesta anàlisi s'ha utilitzat una eina de Search Engine Optimization (SEO), Sistrix Toolbox, que recull una gran quantitat de dades, la més destacada l'índex de visibilitat, que combina diferents indicadors de dades per analitzar la visibilitat web. Els resultats es verifiquen amb Xovi, una altra eina de SEO que ofereix el seu propi índex de visibilitat. Totes dues eines ens permeten observar tendències similars en la visibilitat web de les biblioteques.

Anàlisi de la recerca sobre coronavirus

Herrera-Viedma, Enrique; López-Robles, José-Ricardo; Guallar, Javier; Cobo, Manuel-Jesús (2020). “Global trends in coronavirus research at the time of Covid-19: A general bibliometric approach and content analysis using SciMAT”. El profesional de la información, v. 29, n. 3, e290322. https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.22

Aquest estudi realitza una anàlisi bibliomètrica de la investigació sobre coronavirus, utilitzant com a referència les publicacions en la Web of Science Core Collection de 1970 a 2020. Aquesta investigació analitza 12.571 publicacions de 1970 a abril del 2020 aplicant tècniques bibliomètriques amb el programari SciMAT. La investigació actual proporciona una anàlisi conceptual completa dels principals tipus de coronavirus en la literatura, identificant els principals autors, organitzacions, països, fonts i àrees de recerca i avaluació i construeix a més un mapa científic per entendre l'estructura intel·lectual corresponent i les principals línies de recerca o temes.

Hi ha desigualtats en el perfil i condicions laborals dels professionals de la cultura als ajuntaments?

Carreño, Tino; Villarroya, Anna. L'ocupació cultural en l'àmbit públic: perfil i condicions laborals dels professionals de la cultura als ajuntaments. Diputació de Barcelona, 2020, 105 pàgines. Disponible a: http://interaccio.diba.cat/sites/interaccio.diba.cat/files/3710-29304-2020_locupacio_cultural_en_lambit_public_e-llibre.pdf

Promogut i coordinat per l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals (CERC), l’estudi analitza la situació laboral de les persones que treballen en l’àmbit cultural. En concret, de les persones que treballen pels ajuntaments de les comarques de Barcelona, ja sigui en els serveis locals de cultura o bé contractats a través d’empreses o fundacions, associacions, cooperatives o com a autònoms.

L’informe aprofundeix en l’entorn en què es desenvolupen les activitats laborals d’aquestes persones, el seu perfil professional, la situació i les condicions de treball, així com les desigualtats que es poden donar en funció del gènere, l’edat o la relació contractual amb l’ajuntament.

Centres de documentació de diaris al segle XXI. Panorama després del tsunami

Guallar, Javier; Cornet, Anna (2020). “Centres de documentació de diaris al segle XXI. Panorama després del tsunami”. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 44.    https://dx.doi.org/10.1344/BiD2020.44.5  

L’article té com a objectiu analitzar la situació dels centres de documentació en la premsa espanyola al final de la segona dècada del segle xxi, deu anys després de l'inici de la crisi que ha tingut un gran impacte en les empreses periodístiques. S'envia un qüestionari amb opció de respostes obertes a responsables de documentació de nou diaris espanyols, amb preguntes sobre: personal, funcions documentals, programari, fonts d'informació, productes documentals, xarxes socials, noves funcions i futur de la professió.

Existeix realment col·laboració interdisciplinària en Biblioteconomia, Informació i Documentació?

Urbano, C.; Ardanuy, J. «Cross-disciplinary collaboration versus coexistence in LIS serials: analysis of authorship affiliations in four European countries». Scientometrics (2020). https://doi.org/10.1007/s11192-020-03471-z

Ja fa temps que la bibliografia assenyala el caràcter suposadament interdisciplinari de la investigació en l’àrea de Biblioteconomia, Informació i Documentació (BID). Però, realment aquesta recerca implica una col·laboració conjunta (interdisciplinària)? O bé ens referim a la convivència d'investigadores i investigadors de diferents àmbits científics (multidisciplinària)? Aquesta és una de les preguntes que d’alguna manera els autors es formulaven el 2015 en el III International Seminar on LIS Education and Research. Segons aquest nou estudi, al menys a nivell europeu, la resposta és ben clara: la col·laboració entre disciplines és baixa i encara ho és més en els investigadors pròpiament de l’àrea de BID, que aporten de fet un terç del total de la producció analitzada, en comparació amb les altres àrees que contribueixen en aquesta metadisciplina com ara informàtica i matemàtiques, sistemes d’informació empresarials, economia, ciències experimentals, etc.

Fent que les notícies en vídeo siguin visibles: identificar les estratègies d'optimització dels cibermitjans a YouTube utilitzant mètriques web

Carlos Lopezosa, Enrique Orduna-Malea & Mario Pérez-Montoro (2019). “Making Video News Visible: Identifying the Optimization Strategies of the Cybermedia on YouTube Using Web Metrics”, Journalism Practice, DOI: 10.1080/17512786.2019.1628657

L'objectiu principal d'aquest estudi és identificar les principals estratègies de SEO implementades pels canals de YouTube dels cibermitjans utilitzant una bateria de mètriques web a nivell de canal i vídeo. Amb aquesta finalitat, es considera una mostra que comprèn els deu canals de cibermitjans amb el major trànsit web a Espanya. A nivell de canal, es troba una correlació positiva significativa entre la connectivitat (nombre de subscriptors), la productivitat (nombre de vídeos publicats) i l'audiència (nombre de visites). A nivell de vídeo, la correlació entre els vídeos més vistos de cada cibermitjà revela la presència de dues famílies de mètriques de nivell de vídeo: d'una banda, les relacionades amb l'impacte dels vídeos (Vistes, Popularitat, M'agrada, etc.) i, d'altra banda, els relacionats amb la implementació d'estratègies de SEO actives (principalment, etiquetes i paraules clau dins dels camps de Descripció). Els resultats semblen confirmar que és probable que les estratègies de SEO siguin més efectives quan s'apliquen a vídeos que no són publicacions d'alta qualitat o que no aborden temes populars, característiques que tendeixen a atreure a la majoria dels espectadors independentment de les estratègies de SEO emprades. Finalment, es proposa un conjunt de millors pràctiques per promoure i optimitzar vídeos a YouTube, especialment dissenyats per als cibermitjans.