Convocatòria d'ajuts per projectes de recerca interdisciplinaris

Un any més, el CRICC convoca els ajuts a projectes interdisciplinaris. Aquests ajuts tenen com a objectiu fonamental donar suport a projectes de recerca que facin convergir al menys dos dels tres àmbits del CRICC: informació, comunicació i cultura.

Poden demanar aquest ajut equips d’almenys cinc investigadors i investigadores del CRICC que pertanyin a dos àmbits diferents dels tres inclosos al CRICC, dos dels quals actuaran com a investigadors principals a efectes administratius.