DENEA. Detecció de les Necessitats de l'Audiència

Inici
Equip de recerca
Línies de recerca
Publicacions
Enllaços©2008
DENEA.
Detecció de les Necessitats de l'Audiència

Carina Rey
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Tel.:(34) 93 4035783
Fax.:(34) 93 4035772

Departament Biblioteconomia i Documentació

Presentació

Som un grup de recerca preocupat per la part humana, pels usuaris que utilitzen o no els serveis de informació, per millorar el seu coneixement.
Interessat per totes les tipologies d'unitats d'informació : biblioteca pública, escolar, universitària, arxiu i centres especialitzats i en l'aplicació de les tècniques de gestió (màrqueting, qualitat, estudis d'usuaris)

Objectius

  • Constituir un equip de professional preparats per donar resposta a les demandes de col·laboració i contractació d'empreses i organismes externs.
  • Caminar vers la creació d'un grup estable i reconegut de recerca dins de la Universitat de Barcelona i en la Generalitat de Catalunya, en un futur.
  • Proveir de propostes per als treballs de recerca dels alumnes de segon any del Doctorat del departament de Biblioteconomia i Documentació de la UB
  • Guanyar visibilitat institucional de les línees de recerca i dels treballs vinculats.
  • Obtenir recolzament econòmic per als treballs de recerca que en necessitin.
  • Polsar la realitat per tal d'estudiar i analitzar possibles línees i projectes de recerca, amb rendiment social, susceptibles de convertir-se en treballs de recerca de segon any de doctorat o de tesis doctorals. .
  • Realització de cursos de formació continua a professionals de la biblioteconomia en temes relacionats amb el grup d'investigació: màrqueting, comunicació interpersonal, cartes de serveis, planificació estratègica.