7è Congrés ISKO-España: 1a Trobada d'Estudiants per a l'Organització del Coneixement7è Congrés ISKO-España: 1a Trobada d'Estudiants per a l'Organització del Coneixement
 Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona

español

  Temes

L'àmbit temàtic de la Trobada és l'Organització del Coneixement des de dues perspectives fonamentals:

  • Sistemes i aplicacions
  • Usuaris

En el primer cas, els autors podran aportar experiències, projectes, treballs d'avaluació, propostes, etc., sobre gestió de continguts en sistemes d'informació (webs, intranets, catàlegs, etc.), creació de sistemes, usabilitat, accessibilitat, etc. En el segon cas, aportacions sobre formació i competències, utilització de recursos, detecció de necessitats, etc., centrades en l'organització del coneixement.

Universitat de BarcelonaISKO

7è Congrés d'ISKO-Espanya
https://fbd.ub.edu/isko2005
Secretaria Tècnica del Congrés
Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140  •  08014 Barcelona
Tel. 93 4035767  •  Fax 93 4035772
isko2005@ub.edu