Amb el pas del temps llegir s’ha convertit en una activitat que va molt més enllà del fet de saber interpretar uns signes impresos sobre un paper. Han canviat moltes coses: els suports, la codificació, la facilitat d'accés a una quantitat d’informació que creix de manera exponencial... La lectura, més enllà del plaer que provoca, ha de recolzar la comprensió de missatges més complexos, i la cerca i l'obtenció d'aquella informació que, en nom del coneixement, ens interessa per gust o per necessitat. En aquest entorn la biblioteca es converteix en un centre privilegiat per acompanyar la ciutadania en aquestes noves aventures lectores.

Jornades Biblioteca Pública i Lectures

Les Jornades Biblioteca Pública i Lectures volen ser un lloc de reflexió i debat sobre els reptes que les biblioteques públiques tenen en una sèrie d'àmbits que s’han considerat clau: els serveis que ofereixen, la col·lecció i el seu desenvolupament, el públic jove, les activitats que complementen el servei de biblioteca pública i que fomenten la lectura, i la biblioteca que arriba a tot tipus de públic.

El programa de les Jornades es desenvolupa en cinc sessions que s’han dedicat als cinc àmbits temàtics anteriors.

Secretaria Tècnica:Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Universitat de Barcelona)
Melcior de Palau, 140  •  08014 Barcelona  •  Tel. 93 403 57 88  •  Fax 93 403 57 72  •  jbpl2005@ub.edu

Organitza:

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Patrocina:

Departament de Cultura
Amb el suport de:

Diputació de Barcelona
Col·laboradors:

Biblioteques de BarcelonaCol·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Suport tècnic:

Any del Llibre i la LecturaInstitució de les Lletres Catalanes