Activitats

Sessions d’acollida als estudiants de la FIMA del curs 2022-23

El passat dilluns 12 de setembre de 2022 van tenir lloc les sessions d’acollida per a tots els estudiants de la FIMA del curs 2022-23. Les sessions, dividides en dos grups, per als alumnes de nou accés, i per als alumnes veterans, van tractar diferents aspectes relacionats amb els ensenyaments i la Facultat. 

Hi van participar membres de l’equip deganal, els coordinadors dels estudis de grau i representants dels estudiants.