Activitats

Jornada d’acollida als estudiants a l’inici del curs 2023-24

El passat dimarts 12 de setembre de 2023 va començar el curs acadèmic 2023-24 amb les tradicionals sessions d’acollida als estudiants de nou accés de la FIMA.

L’acte va transcórrer amb una presentació general per part de l’equip deganal, on es va donar la benvinguda i es van explicar les novetats i aspectes pràctics per conèixer la Facultat i els seus serveis. Així mateix, van intervenir les caps d’estudis i el grup de representants dels estudiants de la Facultat, els quals, a banda de presentar els serveis, van apel·lar a la importància de la participació i la defensa dels drets de l’alumnat en els òrgans universitaris. Posteriorment, l’alumnat es va dividir en tres grups (CAV, GIDD i InfoCom) per tal de continuar les sessions amb les caps d’estudis i les tutores del PAT corresponents.