Professorat

El degà assisteix a la reunió del Consell Rector de la Biblioteca de Catalunya

El passat dia 7 de juny de 2024, Miquel Térmens, degà de la Facultat, va participar a la reunió del Consell Rector de la Biblioteca de Catalunya. S’hi van aprovar la memòria i els comptes anuals de l’exercici de 2023. També s’hi va aprovar el document Decàleg per la garantia de la llibertat d’expressió als equipaments culturals de Catalunya, un codi deontològic, signat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i per quinze grans equipaments culturals de Catalunya, que vol preservar la llibertat d’expressió en l’àmbit cultural, i que es concreta en deu compromisos a favor de la llibertat d’expressió i creació, al respecte de les minories, a la diversitat de continguts i de veus, i a la programació dels continguts culturals segons criteris clars, transparents i lliures de la interferència política. El decàleg es pot consultar a: https://cultura.gencat.cat/web/.content/05-SERVEIS/decaleg/Decaleg-llibertat-expressio-equipaments_v4-DEF-sensecanvis.pdf