Professió

Nota oficial de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals davant l’acord de la Generalitat de l’11 de juny

Barcelona, 14 de juny de 2024

El dia 13 de juny de 2024, el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat l’«Acord GOV/148/2024, d’11 de juny, sobre els requisits de titulació per a l’accés a les escales dels cossos de personal funcionari de titulació superior, de diplomatura, tècnic d’especialistes i auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya» (https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=987986). Segons aquest acord, qualsevol persona titulada universitària podrà exercir de bibliotecària dins la funció pública de la Generalitat de Catalunya.

Davant d’això volem indicar:

  • L’acord va en contra del que disposa el «Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya» (https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=186917), que en el capítol II regula l’accés a les places del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Aquest decret és totalment vigent i és una norma de rang superior a la de l’actual acord.
  • El canvi ara publicat no ha estat consultat amb les parts interessades com, entre altres, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, el Departament de Cultura i aquesta mateixa Facultat.
  • El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, fent ús de les seves competències, està tramitant una actualització del Decret 124/1999, que ja compta amb el consens de totes les parts implicades, inclosa aquesta Facultat. Aquest nou decret mantindrà l’exigència d’una titulació especialitzada per accedir a les places de bibliotecari del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
  • Aquesta Facultat és hereva de l’Escola de Bibliotecàries que l’any 1915 va crear la Mancomunitat de Catalunya. Des d’aquell moment, Catalunya ha comptat sempre amb una formació específica per al personal bibliotecari i aquesta formació és la que ha estat exigida en cada moment per accedir a aquest tipus de llocs de treball. Creiem que aquest model té una gran responsabilitat en el magnífic sistema bibliotecari del nostre país i, per aquesta raó, no s’hauria de modificar.
  • La Facultat presentarà aquests arguments davant la Direcció General de Funció Pública i també farà costat a les accions que emprenguin altres parts de la professió bibliotecària.

Miquel Térmens
Degà