Campus

Conferència de Marcia Zeng sobre «smart data» i humanitats digitals

El passat 27 de juny de 2024, la professora Marcia Zeng de la Kent State University (Ohio, EUA) va impartir la conferència «Generating smart data for diverse cultural heritage (DH) entities in the new era of AI: exploring the opportunities and challenges». Va oferir una perspectiva general sobre dades intel·ligents (smart data) en el marc de les humanitats digitals. Com a il·lustració del tema, es va referir a alguns casos especials en projectes de recerca innovadors recents al món, que van des del treball amb manuscrits, imatges, so, olors, fins a peces de museu i altres objectes. Marcia L. Zeng està considerada una autoritat mundial en sistemes d’organització del coneixement, dades enllaçades, metadades, tecnologies semàntiques i humanitats digitals. Ha col·laborat en projectes i comitès relacionats amb aquests temes organismes com l’IFLA, SLA, ASIS&T, ISO, DCMI, W3C i OCLC.