Campus

Convocatòria extraordinària de dues beques de col·laboració amb el Vicerectorat de Política Acadèmica i amb la Facultat de Dret

La Universitat de Barcelona ha convocat dues beques de col·laboració amb el Vicerectorat de Política Acadèmica i amb la Facultat de Dret (CODI 2024.16) al seu web i a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona. Adreçades a alumnes de grau i màster, que tinguin el nivell C1 de català o el B1 d’anglès, coneixements bàsics de Microsoft Office.

  • Beca de col·laboració amb el Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals de la Facultat de Dret 2024.16.FD.1. 1 plaça.
  • Beca de col·laboració amb el Vicerectorat de Política Acadèmica 2024.6.SAE.7. 1 plaça.

Els estudiants interessats a demanar aquestes beques hauran d’omplir el formulari de sol·licitud disponible a la seu electrònica del 9 al 23 de juliol de 2024.