Campus

Festival Òptiks: nou projecte d’innovació docent

La Comissió d’Avaluació de la Innovació Docent de la Universitat de Barcelona (CAIDUB) ha aprovat el projecte d’innovació docent coordinat pel professor Vicente Villalba Palacín, titulat «Festival Òptiks CAV: desenvolupament de competències professionalitzadores de l’alumnat mitjançant la creació d’una mostra de projectes audiovisuals i una gala de premis». En aquesta iniciativa hi participen també les professores Maddalena Fedele, M.ª Ángeles García Asensio i Maria José Masanet.

Aquest projecte, impulsat pel Grup d’Innovació Docent en Comunicació i Mitjans Audiovisuals (In-COMAV), consisteix en la creació d’una mostra anual dels treballs audiovisuals més representatius de totes les assignatures del grau de Comunicació Audiovisual, en format de gala i amb lliurament de premis. L’objectiu és generar contacte, sinergies i coneixement entre els diferents cursos de l’ensenyament, desenvolupar competències professionalitzadores, i reconèixer els assoliments tècnics i creatius dels estudiants participants.

La planificació i realització de la mostra i la gala s’integrarà en el currículum acadèmic mitjançant la metodologia de treball d’aprenentatge basat en projectes (ABPr) i a través de l’assignatura de Màrqueting Audiovisual (3r curs), que liderarà el projecte. Es pretén establir un ecosistema de treball col·laboratiu similar al del món professional dins l’àmbit audiovisual. Els estudiants hauran de ser creatius, curiosos, proactius, eficaços i capaços de construir narratives persuasives per als projectes presentats a la gala, així com tenir criteris i arguments objectius per determinar les obres premiades i defensar la seva excel·lència.

L’aposta metodològica per l’ABPr és estratègica, ja que aquesta metodologia situa l’estudiant al centre del procés d’aprenentatge i estimula la generació de coneixement a través de projectes que responen a les seves inquietuds.