Anna Villarroya participa en dos congressos europeus

La setmana vinent la professora Anna Villarroya tindrà una presència ben activa en congressos europeus. El dia 26 presentarà a Leeds el treball «Policies on active cultural participation in Europe» a l’Engagement in the Arts 2012 Conference organitzada per la Leeds Metropolitan University en col·laboració amb la revista Cultural Trends, i els dies 28, 29 i 30 assistirà a la 11th Annual Experts Assembly of the Council of Europe «Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe» que se celebra a Helsinki. L’Anna hi presentarà la contribució «Cultural participation: an analytical exercise and some reflections» a la sessió titulada Cultural Participation in Europe: Presentation of Research Results and Indicators i conduirà el debat «The Future Compendium Work on Indicators for Participation in Cultural Life».

Seccions